Spoštovani!
Sporočamo, da bo nakupovanje izdelkov Medicinskih razgledov zaradi odsotnosti urednikov v poletnih mesecih omejeno. Vljudno vas naprošamo, da morebitna vprašanja in želje naslovite neposredno na na prodaja@medrazgl.si ali na info@medrazgl.si. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
MENU
Arhiv številk » 2009 » 3 » | Medicinsko področje » Predmeti » Interna medicina »

Insulinska rezistenca pri bolnicah s sindromom policističnih ovarijev

 
Izvleček:

This post is also available in: English (Angleščina) Slovenščina

Sindrom policističnih ovarijev (SPO) je najpogostejša endokrina bolezen žensk v rodni dobi. Tesno je povezan z insulinsko rezistenco (IR). V raziskavi smo hoteli ovrednotiti pomen neka­terih kliničnih in laboratorijskih označevalcev za določanje IR pri ženskah s SPO. Namen je bil potrditi klinično najuporabnejši kazalec IR med HOMAIR, intaktnim proinsulinom (IP), kazalcem Sib in kazalcem IRIS II. Izbrali smo 50 žensk s SPO in 20 primerljivih zdravih žensk za kontrolno skupino. Vrednosti HOMAIR, ki kažejo IR (> 2), so bile dokazane pri 26 preisko­vankah s SPO (52 %). Pri bolnicah z IR (po HOMAIR) je bila ugotovljena statistično značilna razlika v ITM (p < 0,001), glukozi na tešče (4,7 ± 0,6 in 4,2 ± 0,3mmol/l, p = 0,001), insulinu (16,8±6,2 in 7,1 ± 2,1 pU/ml, p<0,001), IP (3,2±2,0 in 1,8±1,0pmol/l, p = 0,004), trigliceri­dih (1,16±0,77 in 0,80 ± 0,35 mmol/l, p = 0,04), kazalcu Sib (6,65 ±2,61 in 22,07 ±11,36, p< 0,001) in kazalcu IRIS II (24 ± 19 in 11 ±11, p = 0,008) v primerjavi z IS-preiskovankami s SPO. Pri­merjava med kontrolno skupino, IS- in IR-preiskovankami s SPO je pokazala statistično zna­čilno razliko v ITM (p<0,001), trigliceridih (p = 0,048), HDL (p<0,001), glukozi na tešče (p = 0,004), insulinu (p <0,001), IP (p = 0,001), HOMAIR (p <0,001), kazalcu IRIS II (p = 0,003) in kazalcu Sib (p<0,001). Rezultati so pokazali, da preiskovanke s SPO niso dosegle dovolj velike IR, ki bi povzročila prekomerno izločanje IP namesto insulina. Med opazovanimi ozna­čevalci in kazalci smo dokazali, da sta HOMAIR in Sib najzanesljivejša kazalca za določanje in spremljanje IR pri SPO. Kazalec IRIS II je bil manj občutljiv od ostalih kazalcev, prav tako ni pri njem nobena od preiskovank dosegla predpisane meje za IR, ki je določena pri bolni­kih s SB2.

Avtorji:
Merc Matjaž, Notar Luka, Janež Andrej

Ključne besede:
policistični jajčnik sindromi, inzulinska rezistenca

Citiranje:
Med Razgl. 2009; 48: 205–17.

Prenos PDF >>
© 2024 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑