Spoštovani!
Sporočamo, da bo nakupovanje izdelkov Medicinskih razgledov zaradi odsotnosti urednikov v poletnih mesecih omejeno. Vljudno vas naprošamo, da morebitna vprašanja in želje naslovite neposredno na na prodaja@medrazgl.si ali na info@medrazgl.si. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
MENU
Arhiv številk » 2002 » 1 » | Medicinsko področje » Predmeti » Patologija » Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Predklinična raziskovalna naloga »

Izbira primernih monoklonskih protiteles in optimizacija imunohistokemijske metode za dokazovanje patološkega prionskega proteina v možganih bolnikov s sporadično obliko Creutzfeldt-Jakobove bolezni

 
Izvleček:

This post is also available in: English (Angleščina) Slovenščina

Diagnostika prionskih bolezni temelji na imunohistokemijskem določanju ob uporabi proti­teles proti prionskemu proteinu (PrP), ki ne razlikujejo med celično obliko PrP (PrPC) in patološko izoobliko (PrPSc). Zato zahteva ta metoda močne predobdelave za odstranjevanje PrPC in razkrivanje epitopa na PrPSc v parafinskih rezinah umrlih za prionsko boleznijo.

Namen naše naloge je bil testirati monoklonska protitelesa proti PrPSc (MPt) V5B2, K4B3, A4/5 in E5/9, ki so jih pripravili na Zavodu RS za transfuzijo krvi, jih primerjati s kontrolnimi, komercialno dostopnimi MPt 3F4 in 6H4, ter poiskati enostavnejšo predobdelavo za razkrivanje epitopa na PrPSc.

Parafinske histološke rezine vzorcev možgan štirih umrlih za sporadično Creutzfeldt-Jakobovo boleznijo (sCJB) in dveh umrlih primerljive starosti, ki nista imela CJB, smo obdelali s prilagojeno standardno imunohistokemijsko metodo avidinbiotin kompleks (ABC) ob upo­rabi naših MPt, kontrolnih MPt in štirih predobdelav. Imunohistokemijsko reakcijo (IHR) z našimi MPt in PrPSc smo primerjali z IHR med kontrolnima MPt (3F4 in 6H4) in PrPSc z ozi­rom na jakost signala IHR in število pozitivnih reakcij. Ista MPt smo uporabili tudi na zaledenelih rezinah vzorcev dveh ne-CJB-možgan brez kakršnekoli predobdelave.

V nalogi smo pokazali, da so vsa štiri testirana MPt specifična za PrPSc, saj za razliko od dveh kontrolnih MPt niso prikazala PrPC v zaledenelih rezinah svežih ne-CJB-možgan. Prav tako smo pokazali, da se z močnejšimi predobdelavami histoloških rezin IHR izboljša, tako v jakosti kot tudi v številu pozitivnih reakcij (p < 0,05). Naše MPt V5B2 je občutljivejše od kontrolnega MPt 3F4 (p = 0,03) in je zmožno z manj intenzivno predobdelavo zanesljivo označiti PrPSc v možganih obolelih za CJB.

Z omenjenimi rezultati smo dokazali specifičnost vseh naših MPt za PrPSc. Pokazali smo, da se ta MPt med seboj razlikujejo po občutljivosti in da je za diagnostiko sCJB najbolj pri­merno MPt V5B2, primernejše tudi od dveh kontrolnih MPt. Domnevamo, da je MPt V5B2 primerno za izdelavo testov za dokazovanje PrPSc v zaledenelih rezinah potencialno okuže­nih tkiv ali pa v telesnih tekočinah.

Avtorji:
Frol Senta, Hren Martin

Ključne besede:
Creutzfeldt-Jakobova bolezen − diagnostika, prioni − analiza, monoklonska protitelesa

Citiranje:
Med Razgl. 2002; 41: 3−12.

Prenos PDF >>
© 2024 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑