Spoštovani!
Sporočamo, da bo nakupovanje izdelkov Medicinskih razgledov zaradi odsotnosti urednikov v poletnih mesecih omejeno. Vljudno vas naprošamo, da morebitna vprašanja in želje naslovite neposredno na na prodaja@medrazgl.si ali na info@medrazgl.si. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
MENU
Arhiv številk » 2008 » 2 » | Medicinsko področje » Predmeti » Patološka fiziologija » Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Predklinična raziskovalna naloga »

Izražanje z acetilholinesterazo povezanega kolagena Q v mišici med regeneracijo po poškodbi

 
Izvleček:

This post is also available in: English (Angleščina) Slovenščina

Kolagen Q (ColQ) je nekatalitična podenota asimetričnih molekularnih oblik acetilholineste- raze. Želeli smo ugotoviti, kaj se dogaja z izražanjem ColQ v zunajploščičnih in ploščičnih področjih med regeneracijo oživčene in neoživčene hitre mišice sternomastoideus (STM) in počasne mišice soleus (SOL). V dveh skupinah podgan smo pred poškodbo mišice SOL in STM denervirali, v treh skupinah smo pustili živec nepoškodovan. Mišice smo poškodovali s pre­trganjem žil in injiciranjem miotoksičnega anestetika bupivakaina. Regenerate mišic smo izolirali po 10-ih ali 60-ih dneh. Raven mRNA ColQ v regeneratih smo določili s kvantitativno metodo obratne transkripcije in verižne reakcije s polimerazo. V zunajploščičnih predelih neoživče- nih regeneratov mišic SOL in STM ni bilo pomembnih razlik v ravni mRNA ColQ. Kratkotrajno oživčenje je zvišalo raven mRNA ColQ v zunajploščičnih predelih regeneratov obeh mišic v pri­merjavi z neoživčenimi regenerati istih mišic, zvišanje je bilo večje pri oživčenih regeneratih mišice SOL kot mišice STM (p < 0,01). Dolgotrajno oživčenje regeneratov mišice STM je zmanj­šalo raven mRNA ColQ glede na tisto v neoživčenih regeneratih iste mišice (p < 0,01). Med ploščičnimi in zunajploščičnimi predeli neoživčenih regeneratov mišice STM ni bilo pomemb­nih razlik v ravni mRNA ColQ, po 60 dneh oživčenja je raven v ploščičnem področju postala višja kot v zunajploščičnem (p < 0,01). Intrinzična različnost zarodnih celic hitrih in počasnih mišic se morda skriva v različnem odzivu nezrelih mišičnih vlaken na oživčenje. Signalni meha­nizem, ki spodbuja izražanje ColQ v ploščičnih predelih hitre mišice, med razvojem mišice izvira iz živčnega končiča.

Avtorji:
Tominšek Janko, Tovšak Alenka

Ključne besede:
mišična denervacija, kolagen, acetilholinesteraza, regeneracija, obratna transkriptaza, polimerazna verižna reakcija

Citiranje:
Med Razgl. 2008; 47: 131–49.

Prenos PDF >>
© 2024 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑