MENU
Arhiv številk » 2001 » 3 » | Medicinsko področje » Predmeti » Histologija z embriologijo »

Kaspaze

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Kaspaze so cisteinske proteaze, ki cepijo peptidno verigo za aminokislino aspartatom. V ce­licah so prisotne v neaktivni obliki (prokaspaze). Sodelujejo pri procesiranju citokinov in igrajo osrednjo vlogo pri uravnavanju apoptoze (programirane celične smrti). Kaspaze, ki sodelu­jejo pri apoptozi, delimo v aktivatorske (kaspazi 8 in 9) in efektorske (kaspazi 3 in 7). Apoptozo lahko sprožijo različni zunajcelični ali znotrajcelični signali. Zunajcelični signali delujejo pre­ko receptorjev smrti in aktivirajo kaspazo 8, znotrajcelični (poškodba celice) pa povzročijo sproščanje citokroma C iz mitohondrijev, kar vodi v aktivacijo kaspaze 9. Aktivirani kaspa­zi 8 in/ali 9 sprožita kaskadno aktivacijo efektorskih kaspaz, te pa cepijo različne celične beljakovine − kaspazne substrate. Razgradnja celičnih beljakovin je odgovorna za značilne morfološke spremembe apoptotskih celic.

Avtorji:
Pižem Jože, Cör Andrej

Ključne besede:
kaspaze, apoptoza

Citiranje:
Med Razgl. 2001; 40: 283−91.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑