MENU
Arhiv številk » 1995 » 4 » | Medicinsko področje » Predmeti » Biokemija » Medicinsko področje » Predmeti » Fiziologija » Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Predklinična raziskovalna naloga »

Korelacija med tipom težke verige miozina in energetsko presnovo v mišičnem vlaknu podgane

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

V raziskavi smo skušali dokazati, da je določen tip težke verige miozina vezan na določen tip presnove in da je aktivnost sukcinatne dehidrogenaze in α-glicerolfosfatne dehidrogenaze v istih tipih vlaken v različnih mišicah lah­ko različna. V mišicah extensor digitorum longus, tibialis anterior in na diafragmi petih podgan seva Wistar smo na prečnih rezinah zamrznje­nih mišic določili tip mišičnega vlakna (I, IIA, IIB) na osnovi aktivnosti miofibrilarne ATP-aze v al­kalnem in kislem mediju. V istih vlaknih smo imunohistokemično določili prisotnost težkih verig miozina (MHC) tipa I, IIA, IIX in IIB ter histofotometrično določili aktivnost sukcinatne dehidrogenaze in na menadion vezane α-glicerolfosfatne dehidrogenaze. Na osnovi izmerjenih vred­nosti smo vlakna razvrstili v oksidativna, oksidativno-glikolitična in glikolitična. Ugotovili smo, da so MHC tipa I prisotne v vlak­nih tipa I, v mišici extensor digitorum longus pa še v vlaknih tipa IIA; MHC IIA in IIB so prisotne tako v vlaknih tipa IIA kot v vlaknih tipa IIB v vseh mišicah. MHC IIX smo določili v vlaknih, ki so histokemično tipa I, IIA in IIB, čistih vlaken tipa IIX razen posameznih, nismo dokazali. Največji odstotek oksidativnih vlaken je v diafrag­mi, največji odstotek glikolitičnih vlaken v miši­ci extensor digitorum longus in največji odsto­tek oksidativno-glikolitičnih vlaken je v zuna­njem delu mišice tibialis anterior. Vlakna, ki vsebujejo MHC I, IIA ali IIB imajo lah­ko vse tri tipe presnove, čeprav je odstotek ok­sidativnih, glikolitičnih in oksidativno-glikolitičnih vlaken v različnih mišicah lahko različen. V vseh tipih vlaken diafragme je aktivnost sukcinatne dehidrogenaze višja kot v drugih mišicah. Na osnovi rezultatov sklepamo, da ni popolne korelacije med tipi težkih verig miozina in prevladujočim tipom presnove v vlaknih. Morda obstajajo še kakšne, doslej nepoznane MHC, ki so vezane na bolj glikolitično presnovo in so pri­sotne v vlaknih skupaj z že poznanimi MHC ali pa je širok spekter presnovnih lastnosti tipov mi­šičnih vlaken posledica vpliva ravni ščitničnih hor­monov in lokalnih dejavnikov, kot so prekrvljenost, vezivno tkivo, napetost in drugo.

Avtorji:
Tekavčič Manca

Ključne besede:
mišična vlakna – metabolizem, miozin

Citiranje:
Med Razgl. 1995; 34: 431–47.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑