MENU
Arhiv številk » 2014 » 2 » | Medicinsko področje » Predmeti » Kirurgija »

Laparoskopske hernioplastike dimeljskih kil – transabdominalni preperitonealni pristop; naše izkušnje

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

IZHODIŠČA. Laparoskopske operacije dimeljskih kil so v Sloveniji bolj izjema kot pravilo. Evropske smernice priporočajo laparoskopsko tehniko operiranja predvsem za aktivno populacijo (socialno-ekonomski vidik) in za obojestranske ter ponovne dimeljske kile. METODE. Od leta 2007 do 2012 smo naredili 48 tovrstnih operacij po metodi transabdominalnega preperitonealnega pristopa. Podatke smo zbirali retrospektivno. Uporabljali smo standardno tehniko s tremi troakarji. Tehniko smo postopoma prilagajali, uporabili smo več vrst mrežic. Mrežice smo večinoma pričvrstili s sistemom Pro Tack™, ki smo ga uporabljali tudi za zaporo incizije peritoneja. Zadnje leto smo peritonej zapirali s tekočim vikrilskim šivom. REZULTATI. Vsi operiranci so bili moški, povprečna starost je bila 47,79 let (15–78 let). Vse načrtovane operacije smo končali laparoskopsko. Povprečen čas operacije za eno stranske kile je bil 53,6, za ponovne 48,6 in obojestranske 76,7 minut (58,4% enostranskih, 29,2% ponovnih, 12,4% obojestranskih). Čas operacije se je s pridobivanjem izkušenj krajšal. Ponovno pa se je nekoliko podaljšal, ko smo pričeli peritonej zapirati s tekočim šivom. Bolnišnično zdravljenje je trajalo 1,5 dni. Umrljivost je bila 0%. V perioperativnem obdobju smo od zapletov opažali serom pri dveh bolnikih, nevralgijo pri enem bolniku. Po šestih mesecih se je pri enem bolniku bolezen ponovno pojavila (2,08%). ZAKLJUČKI. V naši seriji preklopa v klasično tehniko nismo imeli, čas bolnišnične oskrbe se v primerjavi z odprtim pristopom ni zmanjšal. Število ponovitev bolezni je primerljivo z evropskimi podatki, težjih zapletov ni bilo. Izboljšanje rezultatov pričakujemo pri naslednjih 50 bolnikih, predvsem zaradi prilagoditve tehnike in izkušenj, ki smo jih pridobili.

Avtorji:
Jordan Taja, Mušič Mark

Ključne besede:
dimeljske kile, transabdominalni preperitonealni pristop, hernioplastika, laparoskopska hernioplastika, Lichtenstein

Citiranje:
Med Razgl. 2014; 53 (1): 163–9.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑