MENU
Arhiv številk » 1999 » 3 » | Medicinsko področje » Predmeti » Nevrologija »

Lestvica za oceno kognitivnih sposobnosti bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo (ADAS-kog)

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

V prispevku predstavljamo lestvico za oceno kognitivnih sposobnosti bolnikov z Alz­heimerjevo boleznijo. Z lestvico merimo napre­dovanje bolezni, primerna pa je tudi za oceno učinka zdravil. Prejšnje lestvice so bile manj ob­čutljive in omejene le na oceno posameznih kognitivnih sposobnosti. Na splošno takšno oce­njevanje ni zapleteno, zahteva pa ustrezne iz­kušnje. Z lestvico prepoznamo vse pomembne simptome demence. Preiskava zahteva določen čas, vendar je občutljiv pokazatelj napredova­nja bolezni. Lestvico sestavlja enajst nalog: be­sedni priklic, poimenovanje predmetov in prstov, sledenje ukazom, preizkusa na konstrukcijsko in ideatorno apraksijo, ocene orientacije, prepoz­navanja besed, pomnjenja testnih navodil ter več preizkusov govornih sposobnosti. Lestvica je zelo pregledna in primerna tako za ambulantno kot za raziskovalno delo, vendar ne more nadome­stiti razširjenega nevropsihološkega pregleda.

Avtorji:
Denišlič Miro, Zalar Bojan, Meh Duška

Ključne besede:
Alzheimerjeva bolezen, kognitivne motnje - diagnostika

Citiranje:
Med Razgl. 1999; 38: 395–422.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑