Spoštovani!
Sporočamo, da bo nakupovanje izdelkov Medicinskih razgledov zaradi odsotnosti urednikov v poletnih mesecih omejeno. Vljudno vas naprošamo, da morebitna vprašanja in želje naslovite neposredno na na prodaja@medrazgl.si ali na info@medrazgl.si. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
MENU
Arhiv številk » 2013 » 1 » | Medicinsko področje » Predmeti » Farmakologija in eksperimentalna toksikologija » Medicinsko področje » Predmeti » Infekcijske bolezni » Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Klinična raziskovalna naloga » Medicinsko področje » Predmeti » Mikrobiologija in imunologija »

Merjenje bolnišnične porabe antibiotikov pri odraslih

 
Izvleček:

This post is also available in: English (Angleščina) Slovenščina

IZHODIŠČA. Antibiotiki so protibakterijske učinkovine, ki jih uporabljamo za izkustveno, usmerjeno in profilaktično zdravljenje infekcijskih bolezni. Čeprav je večina antibiotikov predpisanih zunaj bolnišnic, le-te ostajajo žarišča nastajanja odpornosti bakterij. Kljub številnim raziskavam po svetu še vedno ne vemo, kakšna naj bi bila optimalna poraba antibiotikov v bolnišnicah.

METODE. V retrospektivno raziskavo smo vključili naključno izbrane bolnike, starejše od 15 let, ki so se v času od 1. 1. do 31. 12. 2009 zdravili na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani in so imeli v odpustni diagnozi eno od petih najpogostejših infekcijskih anatomskih diagnoz. Izračunali smo porabo antibiotikov v definirani, priporočeni in predpisani dnevni dozi. Izračune smo primerjali s podatki, pridobljenimi v okviru rednega spremljanja porabe antibiotikov.

REZULTATI. Leta 2009 so ljubljanski infektologi na odraslih oddelkih obravnavali 2.349 bolnikov. Zaradi infekcijskih bolezni je bilo hospitaliziranih 83 % bolnikov. Povprečna ležalna doba je bila 16,63 dneva. V raziskavo smo vključili 157 bolnišnično obravnavanih bolnikov z infekcijskimi diagnozami, 147 jih je prejelo antibiotično zdravljenje (93,6 %). Celotna poraba antibiotikov v letu 2009 je bila 316,08 DDD/100 BOD. Poraba odstopa od izračuna rednega spremljanja porabe za 18 % (266,7 DDD/100 BOD). Predpisano zdravljenje je bilo v skladu s slovenskimi priporočili pri 134 bolnikih (83,75 %).

ZAKLJUČKI. Z metodo zbiranja podatkov o odpustnih diagnozah in trajanju hospitalizacije smo uspeli določiti celokupno porabo in strukturo porabe antibiotikov v bolnišnici. Pri vseh obravnavanih primerih je prišlo do velikih odstopanj med definirano dnevno dozo ter priporočeno in predpisano dnevno dozo.

Avtorji:
Senica Ajda, Škedelj Jerica, Čižman Milan

Ključne besede:
bolnišnična poraba antibiotikov, definirana dnevna doza – DDD, priporočena dnevna doza, predpisana dnevna doza, bolnišničnooskrbni dan – BOD

Citiranje:
Med Razgl. 2013; 52: 3–14
© 2024 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑