MENU
Arhiv številk » 1991 » 2 » | Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Klinična raziskovalna naloga » Medicinsko področje » Predmeti » Psihiatrija »

Nekatere značilnosti bolnic z anoreksijo nervozo

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Z osmimi bolnicami na zdravljenju zaradi duševne anoreksije in s sedmimi osebami, ki so bile z isto diagnozo hospitalizirane v preteklosti, smo opravili usmerjeni intervju in ugotovili pojavljanje večjega dela značilne simptomatike. Nekatere antropometrične meritve in meritev krvnega tlaka smo opravljali, ko so bile bolnice že v remisiji in kljub temu ugotovili večji odstop od normalne telesne teže (povprečno 19%) in nizek indeks O (srednja vrednost 1.66, SO 0.12) ter hipotenzijo. Samopodobo smo merili s psihodiagnostičnim testom OSIQ (Offer Self Image Questionnaire for Adolescenta – Offerjev vprašalnik samopodobe za mladostnike). Ugotovili smo, da ni mogoče primerjati aritmetične sredine na vsebinskem področju družinskih odnosov med skupinama bivših bolnic in zdravih oseb. Isto velja tudi za vsebinsko področje psihopatologije med skupino bolnic in tej ustrezno kontrolno skupino, oboje zaradi značilno različnih varianc (F test, p < 0.01). Ostale primerjave smo lahko opravili s t-tesom in opazili le težnje po razlikovanju, kar nas pri tako majhnem vzorcu spodbuja k razširitvi raziskave.

Avtorji:
Marušič Andrej, Reljič Milan

Ključne besede:
anoreksija nervoza, antropometrija, osebnostni testi, intervju

Citiranje:
Med Razgl. 1991; 30: 167–85.
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑