MENU
Arhiv številk » 2014 » 2 » | Medicinsko področje » Predmeti » Fiziologija »

Nernstov potencial in ohmski model membranskega potenciala

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Prvi del članka obravnava Nernstov potencial določene vrste ionov kot razliko v električnem potencialu med dvema področjema, ki uravnovesi razliko v kemični potencialni energiji med tema področjema, nastalo zaradi različnih koncentracij ionov v teh dveh področjih. Če je celična membrana prepustna za samo eno vrsto ionov, je membranski potencial v trenutku, ko je vsota vseh tokov preko membrane enaka nič, to je mirovni membranski potencial, enak Nernstovemu potencialu za to vrsto ionov. Če je celična membrana prepustna za več vrst ionov, za določitev vrednosti mirovnega membranskega potenciala obstaja več modelov. V drugem delu članka je predstavljen eden od dveh najpogosteje uporabljenih modelov, ki izhaja iz Ohmovega zakona in ga imenujemo ohmski model. Po tem modelu je mirovni membranski potencial obtežena vsota Nernstovih potencialov za vse vrste ionov, za katere je membrana prevodna, obtežitveni faktor pa je delež, ki ga prevodnost za določeno vrsto ionov predstavlja glede na skupno prevodnost membrane. V tretjem in zadnjem delu je na kvantitativen način predstavljena vloga Na+/K+ ATPaze pri zagotavljanju stalnosti koncentracij ionov in njen prispevek k vrednosti mirovnega membranskega potenciala.

Avtorji:
Stožer Andraž

Ključne besede:
Nernstov potencial, mirovni membranski potencial, Ohmov zakon, Na+/K+-ATPaza

Citiranje:
Med Razgl. 2014; 53 (2): 193–202.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑