MENU
Arhiv številk » 1999 » 2 » | Medicinsko področje » Predmeti » Kirurgija » Medicinsko področje » Predmeti » Nevrologija »

Obnova občutljivosti v področju prerezanega živca, od strani prišitega na nepoškodovani živec

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Če po poškodbi perifernega živca njegovega proksimalnega krna ni na voljo, potem je prišitje njegovega distalnega krna na nepoškodovani sosednji živec edina možnost za morebitno obnovo njegove funkcije. Znana je samo ena raziskava, v kateri so proučevali obnovo senzorične funkcije po anastomozi end to side in pri tem uporabili model s prekinjenim donorskim živcem distalno od anastomoze. Obnove senzorične funkcije po anastomozi end to side, pri kateri donorski živec ni bil poškodovan, še niso raziskovali. Preverili bomo hipotezo, da je obnova senzorične funkcije poškodovanega perifernega živca prek anastomoze end to side z nepoškodovanim živcem mogoča. V raziskavi smo pri podganah na nepoškodovani suralni živec od strani z epinevrijskimi šivi prišili prerezani distalni krn peronealnega živca. Vraščanje senzoričnih aksonov v distalne krne živcev, od strani prišitih na suralni živec, smo ugotavljali s testom vščipa živca in s štetjem mieliniziranih aksonov na prečnih rezih od strani prišitega peronealnega živca, ki smo jih obarvali z barvilom Azur II. Mielinizirana vlakna smo šteli in določali površino njihovih presekov tudi v suralnem živcu tako poskusnih kot tudi kontrolnih neoperiranih živali. Obnovo občutljivosti za bolečino na koži narta smo ugotavljali s testom vščipa kože. V obdobju 18 tednov po prišitju prerezanega peronealnega živca od strani na nepoškodovan suralni živec so aksoni iz tega živca pri enajstih poskusnih živalih vedno brsteli v prišiti peronealni živec, ki je bil občutljiv na vščip, kolikor daleč je bilo mogoče testirati, in v katerem smo našli 277 ±119 (srednja vrednost ±standardni odklon) mieliniziranih aksonov, katerih prečni presek je bil večinoma manjši od 10μm2. Po osemnajstih tednih po anastomozi smo po prekinitvi suralnega živca dokazali delno obnovo občutljivosti za bolečino (19 do 40 % površine kože v inervacijskem področju peronealnega živca) na nartu stopala pri treh od enajstih živali. Pri ostalih živalih se bolečinska občutljivost ni povrnila. Obnova občutljivosti na koži v področju prerezanega živca, ki je bil od strani prišit na nepo{kodovani živec, je v načelu možna, vendar obstajajo še neznani dejavniki, ki jo lahko zakasnijo ali preprečijo.

Avtorji:
Kovačič Uroš

Ključne besede:
peronealni živec – poškodbe, suralni živec, živec, regeneracija, anastomoza, kirurška, bolečina, podgane

Citiranje:
Med Razgl. 1999; 38: 207–22.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑