MENU
Arhiv številk » 2000 » 4 » | Medicinsko področje » Predmeti » Radiologija »

Ocena sevalne obremenjenosti ljudi pri nas in v svetu

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Primerjalno je ocenjena letna in življenjska nepoklicna sevalna obremenjenost slovenskega prebivalca za 21 % večja od svetovne, kar pomeni večje tveganje nastanka stohastičnih učin­kov. V življenjski dobi 70 let tako pri slovenskem kot pri svetovnem prebivalcu obstaja statistično dokazljiva zveza med efektivno dozo in nastankom raka. Ob normalnem obratovanju nuklearke pri nas, kot tistih v svetu, je med obratovalno dobo njihov vpliv na nastanek sto­hastičnih učinkov pri okolnem prebivalstvu statistično nedokazljiv, ne pa izključen, vendar pa zelo malo verjeten, tako da ne opravičuje predčasnega zapiranja jedrskih elektrarn. Pri­merjalno sta sevalna obremenjenost in tveganje stohastičnih učinkov pri prebivalcu v okolici Nuklearne elektrarne Krško (NEK) na ravni svetovnega povprečja. Vpliv Rudnika Žirovski vrh (RŽV) v življenski dobi okolnega prebivalstva na nastanek stohastičnih učinkov je stati­stično nedokazljiv, ni pa izključen. V skladu s še veljavno zakonodajo o varstvu pred sevanji bivše SFRJ je nujno sprotno spremljanje in vpisovanje prejetih doz sevanja od medicinskih virov v posebni pregledni kartonček (knjižica ali dodatek k zdravstveni knjižici). Pri poklic­no izpostavljenih delavcih bi se posebej v kartonček vpisovale poklicno in nepoklicno prejete doze ionizirnega sevanja (IS).

Dosedanjo individualno dozimetrijo bo treba izpopolniti tako, da bodo resnično možni izračuni efektivnih doz IS.

V RS je treba vzpostaviti računalniško podprt republiški pregled virov IS ter poklicno in nepoklicno umetno obsevanih ljudi za individualno in epidemiološko spremljanje njihove zdravstvene ogroženosti.

Avtorji:
Črnivec Rajko

Ključne besede:
sevanje monitoring, sevanje učinki, Slovenija

Citiranje:
Med Razgl. 2000; 39: 419−27.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑