MENU
Arhiv številk » 1999 » 4 » | Medicinsko področje » Predmeti » Infekcijske bolezni » Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Klinična raziskovalna naloga » Medicinsko področje » Predmeti » Pediatrija »

Ocena uspešnosti dveh metod zdravljenja akutnega bronhiolitisa pri malih otrocih

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Bronhiolitis je akutna respiratorna bolezen zgodnjega otroštva, v največjem odstot­ku povzročena z respiratornim sincicijskim virusom. Zaradi nasprotujočih si mnenj o korist­nosti zdravljenja akutnega bronhiolitisa s kortikosteroidi sva izvedli slepo prospektivno študijo, s katero sva skušali oceniti vpliv kortiko- steroidnega zdravljenja na trajanje in napoved poteka bolezni pri malih otrocih z blago do zmer­no hudo obliko bronhiolitisa. V raziskavo je bilo vključenih 44 otrok, starih od 3 do 15 mesecev, ki so bili predhodno zdravi. Otroci so bili naključ­no razporejeni v dve skupini (n = 22), od katerih je ena prejemala kortikosteroide, druga pa ne. Otrokom sva merili telesno težo, vitalne znake, dihalni napor in avskultatorni izvid. Po odpustu iz bolnišnice so otroci nadaljevali z enakim zdrav­ljenjem. Ponovno sva jih pregledali ambulantno čez 14 dni. Ugotovili sva, da ni nobene razlike med obema skupinama otrok v parametrih, ki sva jih opazovali, obstaja pa statistično pomembna razlika v frekvenci dihanja 3,74 (p<0,0011) med skupinama 14 dni po odpustu iz bolnišnice. Kor- tikosteroidi lahko skrajšajo podaljšani subklinični potek bronhiolitisa, ne vplivajo pa na težo bolez­ni in trajanje bolnišničnega zdravljenja.

Avtorji:
Mrvič Tatjana, Klen Jasna

Ključne besede:
bronhiolitis - zdravljenje z zdravili, kortikosteroidi, dojenček

Citiranje:
Med Razgl. 1999; 38: 473–83.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑