MENU
Arhiv številk » 1999 » 4 » | Medicinsko področje » Predmeti » Farmakologija in eksperimentalna toksikologija »

Oficinalne farmacevtske oblike

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

V članku so v skrajšani obliki predstav­ljene farmacevtske oblike iz v Republiki Sloveniji oficinalne Evropske farmakopeje (Ph. Eur. 3rd Ed.), ki so v prevodu objavljene v Slovenskem do­datku k evropski farmakopeji – Formularium slovenicum (FS). Predstavljene farmacevtske ob­like so raznovrstne, sodobne in izpopolnjene. Zahteve za njihovo kakovost, varnost in učinkovi­tost so natančno opredeljene. V Slovenskem dodatku je dosledno upoštevana slovenska farma­cevtska terminologija, ki jo farmacevtska stroka intenzivno razvija ter oblikuje in je obvezna za vse uporabnike v farmaciji in njej sorodnih strokah.

Avtorji:
Šmid Korbar Jelka, Kristl Julijana

Ključne besede:
farmacevtske oblike, farmakopeje, nomenklatura, načini uporabe farmacevtskih oblik

Citiranje:
Med Razgl. 1999; 38: 569–89.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑