Spoštovani kupci!
Zaradi prenove spletne strani in prehoda na OJS spletna prodaja trenutno ne dela. Prosim, če sporočite, kaj bi radi kupili, na prodaja@medrazgl.si. Dopišite vaše ime in priimek, naslov ter način plačila (s predračunom, ob povzetju ali z gotovino, če prezvamete gradivo v živo v prostorih uredištva v času uradnih ur).
Hvala za razumevanje!
MENU
Arhiv številk » 2008 » 2 » | Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Klinična raziskovalna naloga » Medicinsko področje » Predmeti » Pediatrija »

Ontogeneza cirkadianega ritma dejavnosti in počivanja ter ritma izločanja melatonina pri dojenčkih z navideznim življenje ogrožajočim dogodkom

 
Izvleček:

This post is also available in: English (Angleščina) Slovenščina

Izhodišča. Ontogenezo ritma dejavnosti in počivanja ter ritma izločanja melatonina v zgod­njem življenjskem obdobju so do sedaj obravnavali ločeno, neposredne povezanosti med njima v prvih 6 mesecih življenja pa še niso opredelili. Pri dojenčkih z navideznim življenje ogro­žajočim dogodkom (NŽOD) je bila ugotovljena zakasnjena ontogeneza ritma izločanja melatonina, razvoj ritma budnosti in spanja pa naj bi bil pri dojenčkih z NŽOD enak kot pri zdravih dojenčkih. Namen. Opredeliti, ali obstaja povezanost med ritmom dejavnosti in poči­vanja ter ritmom izločanja melatonina v prvih šestih mesecih življenja in preveriti, ali se razvoj ritmov v naši skupini dojenčkov z NŽOD razlikuje od razvoja obeh ritmov pri zdravih dojenčkih. Preiskovanci in metode dela. V raziskavo je bilo vključenih 42 dojenčkov, ki so bili sprejeti 119 zaradi NŽOD. Starost dojenčkov ob dogodku je bila od 0 do 28 tednov (povprečje 8,6± 5,5). Prvi obravnavi je sledilo prospektivno spremljanje dojenčkov v starosti 3, 4 in pol ter 6 me­secev. Vselej se je opravilo 24-urno aktimetrijo in zbiranje urina v 4-urnih časovnih intervalih za določitev glavnega razgradnega produkta melatonina v seču, 6-sulfatoksimelatonina (6SMT). Podatke smo statistično analizirali s splošnim linearnim modelom, dvosmerno ANOVA ana­lizo po Friedmanu, Tukey-Kramerjevimi post-hoc testi, Wilcoxsonovim testom predznačenih rangov in s Spearmanovim korelacijskim koeficientom. Rezultati. Med hitrostjo izločenega 6SMT in povprečnim indeksom telesne aktivnosti v nobeni od starostnih skupin ni bilo pove­zanosti (Spearmanov korelacijski koeficient: rs = -0,088 in p = 0,483 v 1. mesecu, rs = 0,070 in p = 0,543 v 2. mesecu, rs = -0,041 in p = 0,800 v 3. mesecu, rs = -0,147 in p = 0,437 pri 4 in pol mesecih, rs = -0,148 in p = 0,139 v 6. mesecu starosti). Cirkadiani vpliv na ritem izloča­nja 6SMT je bil prisoten v 3. mesecu starosti (enosmerni Wilcoxsonov test predznačenih rangov: p < 0,001), na ritem dejavnosti in počivanja pa v 2. mesecu starosti (enosmerni Wilcoxsonov test predznačenih rangov: p <0,0002). Zaključek. Med ritmom izločanja melatonina ter rit­mom dejavnosti in počivanja v prvih šestih mesecih življenja nismo ugotovili povezanosti pri skupini dojenčkov z NŽOD, ki se pri ločeni analizi razvoja ritmov ni bistveno razlikovala od zdravih dojenčkov.

Avtorji:
Mlekuš Katarina, Gnidovec - Stražišar Barbara, Neubauer David

Ključne besede:
melatonin - izločanje, cirkadialni ritem, spanje, budnost, nenadna smrt dojenčka

Citiranje:
Med Razgl. 2008: 47: 119–29.

Prenos PDF >>
© 2024 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑