Spoštovani!
Sporočamo, da bo nakupovanje izdelkov Medicinskih razgledov zaradi odsotnosti urednikov v poletnih mesecih omejeno. Vljudno vas naprošamo, da morebitna vprašanja in želje naslovite neposredno na na prodaja@medrazgl.si ali na info@medrazgl.si. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
MENU
Arhiv številk » 1999 » 4 » | Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Klinična raziskovalna naloga » Medicinsko področje » Predmeti » Psihiatrija »

Oviranosti in potrebe po rehabilitaciji ambulantnih bolnikov s shizofrenijo

 
Izvleček:

This post is also available in: English (Angleščina) Slovenščina

Namen raziskave je bil ugotoviti psi- hopatološko simptomatiko, oviranosti in potrebe bolnikov s shizofrenijo, ki se zdravijo ambu­lantno. V raziskavo smo vključili 50 bolnikov s shizofrenijo (5 % vzorec populacije), ki se vzdrževalno zdravijo z nevroleptiki v obliki depo­ja na Centru za izvenbolnišnično psihiatrijo. Bolnike smo intervjuvali s standardiziranimi oce­njevalnimi lestvicami. Razliko med spoloma smo ugotavljali s t-testom in testom hi kvadrat. Pri ženskah so bili izraženi nekateri blažji simp­tomi, ki so zmerno zmanjšali učinkovitost in samostojnost. Moški so bili manj učinkoviti in samostojni ter so imeli bolj izražene težave. Ženske so imele daljšo delovno dobo kot moš­ki (p <0,01). Večina bolnikov je bila upokojena in je živela s starši. Bolniki so najpogosteje izra­zili potrebe na naslednjih področjih: obvladovanje simptomov, telesno zdravje, družba, gospodinj­ske spretnosti, hrana in priprava obrokov. Potrebe bolnikov niso bile zadovoljene na naslednjih področjih: družba, informacije o stanju in zdrav­ju, stanovanje, telesno zdravje, zaposlitev in dnevne aktivnosti, duševna stiska, denar, ugod­nosti in spolno izražanje. Večina bolnikov dobiva premalo pomoči od lokalnih služb, zlasti na področju obvladovanja znakov duševne mot­nje. S pomočjo, ki so jo dobili od svojcev in prijateljev na področju socialnih potreb, so bili zadovoljnejši. Pri kliničnem delu je treba name­niti večjo pozornost izobraževanju in seznanjanju bolnikov z oblikami pomoči. Z nadaljnimi raziska­vami je treba ugotoviti, koliko se različne vrste pomoči medsebojno dopolnjujejo in kako bi lah­ko učinkovitost pomoči še izboljšali.

Avtorji:
Groznik Matjaž

Ključne besede:
shizofrenija - rehabilitacija, oviranost, ocenjevanje, ambulantni bolniki, kvaliteta življenja

Citiranje:
Med Razgl. 1999; 38: 485–500.

Prenos PDF >>
© 2024 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑