MENU
Arhiv številk » 2011 » 3 » | Medicinsko področje » Predmeti » Interna medicina »

Periferna arterijska bolezen

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Zaradi staranja prebivalstva pogostost periferne arterijske bolezni strmo narašča. V začetni fazi je bolezen asimptomatska ali povzroča intermitentne klavdikacije. Večanje aterosklerotičnih leh in oženje žilne svetline pa povzroča čedalje hujšo ishemijo uda s trofičnimi spre­membami kože in adneksov ter celo razjedo in/ali gangreno, zato je izredno pomembno zgodnje odkrivanje bolezni in preprečevanje njenega napredovanja. V prispevku so opisani dejavni­ki tveganja za razvoj bolezni, diagnostični postopki in možnosti zdravljenja glede na stadij bolezni. Poleg sistemskega preprečevanja srčnožilnih ishemičnih dogodkov je temelj zdravlje­nja intervalni mišični trening, pri kratkih arterijskih zožitvah in zaporah perkutana transluminalna angioplastika, pri daljših ali močno kalciniranih žilnih zaporah pa kirurška revaskularizacija z našitjem žilnega obvoda. Pri obsežnih in globokih nekrozah je včasih edina možnost ampu­tacija prizadetega uda. Prognoza glede preživetja je pri bolnikih s periferno arterijsko bolez­nijo v primerjavi s celotno populacijo tudi do petkrat slabša, saj kljub sodobni preventivi pogosteje umirajo zaradi srčnožilnih ishemičnih dogodkov.

Avtorji:
Adamič Petra, Gasparini Mladen

Ključne besede:
periferna arterijska bolezen, intermitentna klavdikacija, kronična kritična ishemija, diagnostika, zdravljenje

Citiranje:
Med Razgl. 2011; 50: 315–25.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑