MENU
Arhiv številk » 2013 » 3 » | Medicinsko področje » Predmeti » Medicinska deontologija s filozofijo »

Pojasnilna dolžnost in privolitev po pojasnilu

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Privolitev v postopek zdravljenja ali v poseg predstavlja izjavo, s katero se ustvari pravno poslovno razmerje med pacientom in zdravnikom (zdravstveno organizacijo). Izjava mora biti informirana, kar pomeni, da mora predhodno zdravnik opraviti svojo pojasnilno dolžnost. Izjemo od obveznosti pojasniti pacientu vse okoliščine predvidenega posega predstavlja terapevtski privilegij. Poleg tega mora veljavna privolitev izpolnjevati tudi ostale predpostavke, in sicer
mora biti pridobljena predhodno, tj. pred posegom, pacient mora biti sposoben veljavnega odločanja, podana pa mora biti svobodno, zavestno in v predpisani obliki. Tudi glede navedenih predpostavk obstajajo številne izjeme, le izjemoma pa je mogoče opraviti poseg tudi brez pacientove privolitve. Kršitev obveznosti pridobiti veljavno privolitev v poseg ima za posledico odškodninsko odgovornost zdravnika oziroma zdravstvene organizacije, če pacientu nastane škoda, ki je posledica dejstva, da v poseg ni veljavno privolil, četudi je bil poseg opravljen z vso potrebno skrbnostjo. Razlago vsebine pojasnilne dolžnosti in predpostavk veljavne privolitve po pojasnilu omogoča sodna praksa, ki pa je v tujih pravnih sistemih, zlasti anglosaškem, mnogo bolj razvita kot v slovenskem pravnem redu.

Avtorji:
Cek Perhavec Nina

Ključne besede:
avtonomija, privolitev po pojasnilu, pojasnilna dol`nost, od{kodninska odgovornost

Citiranje:
Med Razgl. 2013; 52: 329–44
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑