MENU
Arhiv številk » 2009 » 3 » | Medicinsko področje » Predmeti » Interna medicina »

Pojavnost glavnih srcno-žilnih dogodkov po vstavitvi navadnih opornic in opornic z zdravili

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Najpogostejša oblika invazivnega zdravljenja za bolnike z zmanjšanim pretokom krvi skozi koronarne žile je perkutana koronarna intervencija z vstavitvijo žilne opornice. Po definici­ji raziskave Taxus II med glavne srčno-žilne dogodke spadajo smrt zaradi srčnega vzroka, akut­ni miokardni infarkt in revaskularizacija tarčne žile; pod slednjo sodita perkutana koronarna intervencija z vstavitvijo žilne opornice in kirurška koronarna revaskularizacija na katerem­koli delu predhodno revaskularizirane žile. Primerjali smo uspešnost preprečevanja pojavlja­nja glavnih srčno-žilnih dogodkov po vstavitvi navadnih opornic (NO) in opornic z zdravili (OZ). Preučevali smo, ali prenehanje jemanja klopidogrela po vstavitvi OZ sovpada z višjo pojav­nostjo glavnih srčno-žilnih dogodkov. V retrospektivno analizo smo vključili 461 bolnikov, ki so imeli v obdobju od 29.4.2005 do 30.11.2005 vstavljeno NO ali OZ. Popise bolnikov smo pridobili na internističnih oddelkih Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, potrebne anam­nestične podatke pa od bolnikov. Delež bolnikov z glavnimi srčno-žilnimi dogodki v obdobju šestih mesecev po vstavitvi NO ali OZ smo med seboj primerjali z dvosmernim Pearsonovim %- (Hi-) kvadrat testom. Pojavnost glavnih srčno-žilnih dogodkov po vstavitvi OZ smo pred zdravljenjem in po prenehanju zdravljenja s klopidogrelom določili s Kaplan-Meierjevo krivu­ljo. Pojavnost glavnih srčno-žilnih dogodkov v šestih mesecih po vstavitvi OZ je bila značil­no (p < 0,05) nižja kot pri NO, saj so se glavni srčno-žilni dogodki v skupini z OZ pojavili v 2,7 %, medtem ko so se v skupini z NO v 17,6%; najpogostejša oblika glavnih srčno-žilnih dogod­kov pri skupini z NO je bila srčna smrt, pri skupini z OZ pa ponovna perkutana koronarna intervencija z vstavitvijo žilne opornice, vendar je bila kljub temu pojavnost slednjega glav­nega srčno-žilnega dogodka nižja v skupini z OZ glede na skupino z NO. Pojavnost glavnih srčno-žilnih dogodkov se šest mesecev po prenehanju jemanja klopidogrela oziroma osem­najst mesecev po vstavitvi OZ ni značilno povečala (p = 0,20).

Avtorji:
Dobovšek Darja, Butenko Tita, Zupan Igor

Ključne besede:
glavni srčno-žilni dogodki, perkutana koronarna intervencija z vstavitvijo stenta, klopidogrel

Citiranje:
Med Razgl. 2009; 48: 177–87.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑