MENU
Arhiv številk » 1992 » 4 » | Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Klinična raziskovalna naloga » Medicinsko področje » Predmeti » Nevrologija »

Pomen povečane plazemske koncentracije adrenalina pri bolnikih v zgodnji fazi ishemične možganske kapi

 
Izvleček:

This post is also available in: English (Angleščina) Slovenščina

Obravnavali sva 30 bolnikov z ishemično možgansko kapjo prvih 21 dni po nastopu simptomov. Zanimala naju je dinamika plazemske koncentracije noradrenalina, adrenalina in nevrološkega stanja bolnika ter njihova medsebojna povezava. Rezultati raziskave so pokazali, da se nevrološko stanje bolnikov s časom izboljšuje. Povprečne koncentracije noradrenalina v plazmi ves čas preiskave presegajo normalno vrednost, medtem ko povprečne vrednosti koncentracij adrenalina ostajajo v mejah normale. Povprečne vrednosti koncentracij kortizola, kot indikatorja stresa, so bile nad zgornjo mejo normalne vrednosti le prvi, drugi in enaindvajseti dan pri ženskah in drugi dan pri moških. V raziskavi sva ugotovili, da povezava med oceno nevrološkega stanja in koncentracijo noradrenalina ni statistično značilna, medtem ko statistična značilnost obstaja pri povezavi med oceno nevrološkega stanja in koncentracijo adrenalina oziroma kortizola. Te dogodke pogojujejo med seboj neodvisni mehanizmi.

Avtorji:
Leonardis Lea, Ogulin Mateja

Ključne besede:
cerebrovaskularne motnje, adrenalin – kri, noradrenalin – kri

Citiranje:
Med Razgl. 1992; 31: 459–74.
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑