MENU
Arhiv številk » 2000 » 1 » | Medicinsko področje » Predmeti » Onkologija »

Pomen serumskega cistatina C za ugotavljanje okvare ledvic med kemoterapijo

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Mnoge citotoksične učinkovine, ki jih uporabljamo pri zdravljenju raka, lahko okvarijo delo­vanje ledvic, zato moramo pred in med kemoterapijo redno spremljati delovanje ledvic. Za oceno njihovega delovanja in zgodnjih okvar so najpomembnejši testi očistkov. V vsakodnev­ni klinični praksi delovanje ledvic vrednotimo z očistkom kreatinina (endogenous creatini­ne clearance – ECC), saj so preiskave s pomočjo eksogenih označevalcev (npr. inulin, 51Cr-EDTA) nepraktične in obremenjujoče za bolnika. Pri določanju ECC lahko pride do zava­jajočih rezultatov zaradi nedoslednosti bolnika pri zbiranju celodnevnega seča. Da bolnikom ne bi bilo treba zbirati seča, poskušamo odkriti enostavnejši in hitrejši način ugotavljanja led­vične funkcije. Cistatin C je serumska beljakovina, ki jo uvrščamo med inhibitorje cisteinskih proteaz. Nastaja v vseh jedrnih celicah. Njegova serumska koncentracija je neodvisna od spo­la, stanja prehranjenosti, akutnih in kroničnih bolezni ter raka. Ker se v večini izloča skozi glomerule, njegova serumska koncentracija korelira z glomerulno filtracijo (GFR). Namen naloge je bil ugotoviti, ali koncentracija serumskega cistatina C korelira z GFR oziroma z ECC. V raziskavi smo analizirali 117 vzorcev pri 56 bolnikih. Kreatinin v serumu in seču smo določali z metodo, ki temelji na Jafféjevi reakciji, ECC smo izračunali iz volumskega preto­ka seča, telesne površine in razmerja med koncentracijo kreatinina v serumu in seču, cista- tin C smo določili s turbidimetrično analizno tehniko PET. Podatke smo statistično obdelali s programom SimStat. Korelacijske koeficiente smo raču­nali po Pearsonu v 95 % intervalu zaupanja. Pri primerjavi vrednosti serumskega kreatinina in cistatina C smo ugotovili visoko povezanost (r = 0,736) za celotno koncentracijsko območ­je. Odnos med vrednostmi cistatina C in ECC je določen s korelacijskim koeficientom r = 0,792. Pri 117 vzorcih se je cistatin C razlikoval od ECC v8 primerih (6,8 %). Metodi se statistič­no pomembno ne razlikujeta v deležu patoloških rezultatov (%2 = 0,86, p = 0,35). Zvišana kon­centracija cistatina C se ujema z znižanjem ECC v vsaj 93 %. Raziskava je pokazala, da serumska koncentracija cistatina C lahko z veliko gotovostjo nado­mesti dolgotrajno preiskavo ECC pri ugotavljanju zgodnje ledvične okvare.

Avtorji:
Vrhovec Levin

Ključne besede:
cistatin - kri, ledvica funkcijski testi, kreatinin, antineoplastiki - škodljivi učinki

Citiranje:
Med Razgl. 2000; 39: 33–50.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑