MENU
Arhiv številk » 2011 » 2 » | Medicinsko področje » Predmeti » Fizikalna in rehabilitacijska medicina » Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Klinična raziskovalna naloga »

Potrebe bolnic z rakom dojke po celostni rehabilitaciji

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

IZHODIŠČA. Rak dojke je najpogostejši rak pri ženskah v Sloveniji. Bolnice imajo po zaključenem zdravljenju raka dojke težave na številnih področjih funkcioniranja, zato bi potrebovale celostno rehabilitacijo. Namen naše raziskave je bil ugotoviti, s katerimi težavami se bolnice srečujejo v različnih fazah zdravljenja in kateri dejavniki najbolj vplivajo na kakovost njihovega življenja.

METODE. Dan pred operacijo smo bolnice z rakom dojke, stare od 18 do 85 let, ki so bile operirane od januarja 2009 do junija 2009 na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, prvič anketirali. Naslednjo anketo so bolnice prejele po pošti 3 mesece po operaciji. Uporabili smo tri različne vprašalnike. Rezultate smo statistično obdelali s frekvenčnimi porazdelitvami in parnim t-testom.

REZULTATI. Bolnice so bile stare od 31 do 83 let. Dve tretjini bolnic je imelo še druge pridružene bolezni. V povprečju so imele bolnice pri telesnih funkcijah še pred operacijo težave na 3 od 11 področjih, pri dejavnostih in sodelovanju pa na 2 od 11. Po operaciji so imele po 2 težavi več na obeh področjih. Število težav se najbolj poveča pri življenju doma, se pravi pri gospodinjskih opravilih in skrbi za dom. Po operaciji smo ugotovili pomembno poslabšanje funkcioniranja in kakovosti življenja.

ZAKLJUČKI. Ženske z rakom dojke imajo težave s funkcioniranjem še pred operacijo. Da bi preprečili razvoj teh težav v kronična stanja, bi bila potrebna ustrezna rehabilitacija že tekom ugotavljanja diagnoze in ne le med in po zdravljenju.

Avtorji:
Potisek Kristina, Sedmak Sara

Ključne besede:
rak dojke, rehabilitacija, kakovost življenja, funkcioniranje

Citiranje:
Med Razgl. 2011; 50: 149–57.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑