MENU
Arhiv številk » 2009 » 4 » | Medicinsko področje » Predmeti » Mikrobiologija in imunologija »

Povzročitelji endemskih mikoz

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Med najpomembnejše povzročitelje endemskih mikoz, za katerimi zbolevajo tudi zdravi posa­mezniki z normalnim imunskim odgovorom, sodijo Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis, Paracoccidioides brasiliensis in Coccidioides immitis. Za vse naštete glive je značilen temperaturni dimorfizem. Najdemo jih na omejenih geografskih področjih sveta in za okuž­bami z njimi zbolevajo ljudje, ki stalno ali začasno živijo na teh področjih. Ker je naravna eko­loška niša večine povzročiteljev endemskih mikoz prst, za okužbami z njimi zbolevajo zlasti kmetje in tisti, ki so zaradi drugih dejavnosti blizu zemlje ali prahu, kjer se nahajajo infek­tivne oblike gliv. V Evropi so opisani le posamični primeri avtohtone histoplazmoze, sicer pa okužbe s povzročitelji endemskih mikoz v Evropi odkrivamo izključno pri ljudeh, ki priha­jajo z znanih endemskih področij. V članku so opisane glavne značilnosti povzročiteljev, epi­demiologija in patogeneza okužb, najznačilnejše klinične manifestacije bolezni, mikrobiološka diagnostika in zdravljenje.

Avtorji:
Matos Tadeja

Ključne besede:
mikoze-etiologija, endemije, blastomikoza, histoplazmoza, parakokcidiomikoza, kokcidiomikoza

Citiranje:
Med Razgl. 2009; 48: 369–82.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑