Spoštovani kupci!
Zaradi prenove spletne strani in prehoda na OJS spletna prodaja trenutno ne dela. Prosim, če sporočite, kaj bi radi kupili, na prodaja@medrazgl.si. Dopišite vaše ime in priimek, naslov ter način plačila (s predračunom, ob povzetju ali z gotovino, če prezvamete gradivo v živo v prostorih uredištva v času uradnih ur).
Hvala za razumevanje!
MENU
Arhiv številk » 2013 » 2 » | Medicinsko področje » Predmeti » Interna medicina »

Preizkušanje občutljivosti za toploto in hlad kot dodatna preiskava v presejalnem testu za diabetično nogo

 
Izvleček:

This post is also available in: English (Angleščina) Slovenščina

IZHODIŠČA. Za preprečevanje diabetične gangrene je zelo pomembno zgodnje odkrivanje bolnikov, ki so ogroženi za nastanek razjede na nogi. Patofiziologija razjede na diabetični nogi je kompleksna, najpomembnejša etiopatogenetska dejavnika sta nevropatija in motnje arterijske prekrvitve. Ogrožene bolnike odkrivamo s sistematičnim presejanjem. Presejanje na nevropatijo je usmerjeno v oceno senzorične funkcije, po mednarodnih priporočilih je smiselna uporaba več kot ene metode. Najpogosteje uporabljeni metodi sta preizkušanje občutljivosti za dotik s standardiziranim 10-gramskim Semmes-Weinsteinovim monofilamentom in občutljivosti za vibracijo s 128-Hz glasbenimi vilicami. Tip Therm® je pripomoček za ugotavljanje motenj občutljivosti za toploto in hlad. Raziskovali smo povezanost med rezultati treh naštetih presejalnih metod.

METODE. Pri 725 sladkornih bolnikih brez predhodnih amputacij (394 moških, 331 žensk, povprečna starost 62,1 ± 12,9 let) smo opravili presejanje na nevropatijo z 10-gramskim Semmes-Weinsteinovim monofilamentom, 128-Hz glasbenimi vilicami in instrumentom Tip Therm®. Povezanost med presejalnimi metodami smo preverjali s Pearsonovim preizkusom primerjave porazdelitev χ2, povezanost med starostjo in motnjami občutljivosti pa s t-testom za neodvisne vzorce.

REZULTATI. Izgubo občutljivosti za dotik z 10-gramskim Semmes-Weinsteinovim monofilamentom smo ugotovili pri 86 (11,9 %), izgubo občutljivosti za vibracijo pri 192 (26,5 %) in nezmožnost razlikovanja med toplim in hladnim pri 337 (46,5 %) bolnikih. Med rezultati presejalnih metod smo dokazali statistično značilne razlike (vsi p < 0,05), a tudi statistično značilno povezanost (vsi p = 0,000). Med bolniki z motnjami občutljivosti in tistimi brez njih smo ugotovili statistično značilne razlike v starosti.

ZAKLJUČKI. Desetgramski Semmes-Weinsteinov monofilament, 128-Hz glasbene vilice in Tip Therm® so primerne presejalne metode za ugotavljanje motenj občutljivosti. Z njihovo sočasno uporabo odkrijemo več ogroženih bolnikov, kot bi jih z uporabo ene same. Motnje občutljivosti za toploto in hlad so bile v opazovani skupini značilno pogostejše od motenj občutljivosti za dotik in vibracijo.

Avtorji:
Urbančič - Rovan Vilma, Pražnikar Aleš, Slak Mira, Hohnjec Melita

Ključne besede:
diabetična noga, presejanje, občutljivost za dotik, občutljivost za vibracijo, občutljivost za toploto in hlad

Citiranje:
Med Razgl. 2013; 52: 161–8
© 2024 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑