MENU
Arhiv številk » 2003 » 2 » | Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Klinična raziskovalna naloga » Medicinsko področje » Predmeti » Pediatrija »

Prepoznava, obravnava in preprečevanje bolečine pri novorojenčkih in dojenčkih

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Prepoznava in vrednotenje bolečine pri novorojenčkih in dojenčkih sta težavna.Obravnava in preprečevanje bolečine pri tej starostni skupini nista optimalna. Nefarmakološki in farmakološki ukrepi za preprečevanje bolečine primanjših invazivnih posegih se redko uporabljajo. Dosedanje raziskave kažejona učinkovitost raztopin sladkorjev in lokalnih anestetikov pri zmanjšanju odziva na bolečino ob posegih. V klinični praksi bi uvedba uporabnega in enostavnega merila za ocenjevanje bolečine omogočila objektivnejšo oceno stopnje bolečine in olajšala načrtovanje ukrepov za preprečevanje bolečine ter oceno učinkovitosti teh ukrepov. Naš namen je bil oceniti uporabnost in veljavnost lestvice za ocenjevanje bolečine pri novorojenčkih in dojenčkih (NIPS). Želeli smo oceniti tudi možnosti preprečevanja bolečine ob manjših invazivnih posegih pri novorojenčkih in dojenčkih in objektivno oceniti tovrstne ukrepe preprečevanja. Hipoteze: 1. Lestvica NIPS je uporabna pri ocenjevanju bolečine pri novorojenčkih in dojenčkih. 2. Uporaba oralno dane raztopine glukoze pri novorojenčkih in dojenčkih zmanjša odziv na bolečino ob odvzemu venske krvi ali nastavitvi znotrajvenske poti. 3. Uporaba lokalnega anestetika na mestu posega pri novorojenčkih in dojenčkih zmanjša odziv na bolečino ob odvzemu venske krvi ali nastavitvi znotrajvenske poti. V raziskavo smo vključili 60 naključno izbranih novorojenčkov in dojenčkov, ki so potrebovali odvzem venske krvi oz. nastavitev znotrajvenske poti. Ocenjevali smo odziv na bolečino in učinkovitost ukrepov za preprečevanje bolečine. Glede na ukrepe preprečevanja bolečine smo novorojenčke oz. dojenčke razdelili na tri skupine: 1. brez ukrepov, 2. glukozna raztopina, 3. lokalni anestetik. Uporabnost lestvice smo preverjali s Cronbachovim koeficientom α (α) in s Pearsonovim korelacijskim koeficientom (r). Testiranje razlik med skupinami smo analizirali s statističnim testom za enosmerno analizo variance za neodvisne vzorce. Vrednosti α za notranjo skladnost so bile med 0,87 in 0,91; vrednosti r za objektivnost so bile med 0,86 in 0,94; vrednosti r za sočasno veljavnost so bile med 0,38 in 0,48. Razlike med skupinami z različnimi ukrepi so vidne, vendar ne statistično značilne. Z omenjenimi rezultati smo potrdili hipotezo, da je lestvica NIPS uporabna. Rezultati pri uporabnosti ukrepov za zmanjšanje odziva na bolečino pri novorojenčkih in dojenčkih nakazujejo ugoden vpliv glukoze, vendar ne dokazujejo 2. hipoteze, in kažejo na neučinkovitost lokalnega anestetika, s čimer smo zavrnili 3. hipotezo.

Avtorji:
Javh Tanja, Rutar Veronika

Ključne besede:
bolečina, diagnostika, patofiziologija, preprečevanje; bolečina, merjenje; glukoza, terapevtska uporaba; anestetiki lokalni, terapevtska uporaba novorojenček; dojenček

Citiranje:
Med Razgl. 2003; 42: 119–31.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑