Spoštovani kupci!
Zaradi prenove spletne strani in prehoda na OJS spletna prodaja trenutno ne dela. Prosim, če sporočite, kaj bi radi kupili, na prodaja@medrazgl.si. Dopišite vaše ime in priimek, naslov ter način plačila (s predračunom, ob povzetju ali z gotovino, če prezvamete gradivo v živo v prostorih uredištva v času uradnih ur).
Hvala za razumevanje!
MENU
Arhiv številk » 1999 » 4 » | Medicinsko področje » Predmeti » Ginekologija in porodništvo » Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Klinična raziskovalna naloga » Medicinsko področje » Predmeti » Onkologija »

Preživetje bolnic z rakom jajčnikov

 
Izvleček:

This post is also available in: English (Angleščina) Slovenščina

V retrospektivni študiji smo analizi­rali podatke o 282 bolnicah, ki so bile med letoma 1990 in 1992 primarno zdravljene zara­di epitelijskega ovarijskega malignoma na Onkološkem inštitutu in Ginekološki kliniki v Ljub­ljani. Vse smo sledili do leta 1997. Preživetja smo računali s Kaplan-Meierjevo metodo, relativna tveganja pa s Coxovim regre- sijskim modelom. Petletna preživetja glede na različne napovedne dejavnike so naslednja: pri mejno malignih tumor­jih 74, pri karcinomih 38 %; po stadijih (I-IV): 88, 48, 26 in 12 %; po stopnji diferenciacije (1-3) 69, 49, 26 %; pri mlajših od 50 let 61, pri starejših 31 %. Bolnice z ostankom tumorja, ki je bil po ope­raciji manjši od 1 cm, preživijo prvih pet let v 73 %, ostale pa v 18  %. Če prilagodimo napovedne dejavnike med seboj, imajo v celotnem vzorcu in v skupini z višjimi sta­diji (III in IV) še vedno značilen vpliv na preživetje: stadij, starost nad 50 let, vrsta primarnega zdravljenja in velikost ostanka po operaciji. Za skupino z nižjimi stadiji (I in II) pa vrsta primar­nega zdravljenja nima značilnega pomena. Poznavanje vpliva napovednih dejavnikov na preživetje z epitelijskim rakom jajčnika omogo­ča pregled nad stanjem pri nas in primerjavo z drugimi centri po svetu.

Avtorji:
Zadnik Vesna

Ključne besede:
jajčnik novotvorbe - epidemiologija, preživetje, napoved

Citiranje:
Med Razgl. 1999; 38: 521–48.

Prenos PDF >>
© 2024 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑