Spoštovani!
Sporočamo, da bo nakupovanje izdelkov Medicinskih razgledov zaradi odsotnosti urednikov v poletnih mesecih omejeno. Vljudno vas naprošamo, da morebitna vprašanja in želje naslovite neposredno na na prodaja@medrazgl.si ali na info@medrazgl.si. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
MENU
Arhiv številk » 1998 » 3 » | Medicinsko področje » Predmeti » Interna medicina »

Prikaz, ugotavljanje in zdravljenje nekaterih imunskih krvnih bolezni

 
Izvleček:

This post is also available in: English (Angleščina) Slovenščina

Klinična hematologija je področje me­dicine, ki je najtesneje povezano z imunologijo, saj so bolezensko spremenjene celice in druge sestavine imunskega odziva, ki krožijo v krvnem obtoku, osnova nekaterim krvnim boleznim. Av­tor predstavi bolnico z akutno limfoblastno lev­kemijo, bolnico z avtoimunsko hemolitično anemijo, imunsko trombocitopenijo in perniciozno anemijo ter bolnika z aplastično anemijo. Med bolezni, pri katerih je prisotna maligna rast celic imunskega odziva, uvrščamo akutno limfoblastno levkemijo, maligne limfome in maligne imunoproliferativne bolezni. Pri bolezensko spre­menjenem imunskem odzivu se lahko pojavijo protitelesa proti eritrocitom, trombocitom, nevtrofilcem, dejavnikom koagulacije, krvotvorni matič­ni celici, parietalnim celicam želodčne sluznice in intrinzičnemu dejavniku. Za prepoznavanje, predvsem pa za potrditev imunskih bolezni, po­gosto potrebujemo tako imenovane imunske preiskave, ki temeljijo na posameznih reakcijah imunskega odziva. Za opredelitev levkemij in malignih limfomov, posebno pa podvrst akutne limfoblastne levkemije, določamo membranske in citoplazemske imunoglobuline s pretočnim citometrom. Ena najstarejših imunskih preiskav je Coombsov preskus za potrditev avtoimunske hemolitične anemije. Imunske bolezni navadno zdravimo z različnim uspehom z glukokortikoidi, protilimfocitnim globulinom in ciklosporinom, ki zavirajo imunski odziv. Le dobro poznavanje te­meljev imunskih bolezni in načinov ugotavljanja nam omogoča napovedati potek bolezni in na­črtovati uspešno zdravljenje.

Avtorji:
Černelč Peter

Ključne besede:
hematološke bolezni, imunske bolezni, avtoimunske bolezni

Citiranje:
Med Razgl. 1998; 37: 381–90.

Prenos PDF >>
© 2024 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑