MENU
Arhiv številk » 1999 » 4 » | Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Klinična raziskovalna naloga »

Primerjava dveh napitkov ob teku na dolge proge

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Pitje tekočine ustrezne prostornine in sestave med naporom delno popravlja nenormal­nosti v ravnovesju telesnih tekočin in tako izboljšuje človekovo fizično zmogljivost. V prospektivni primerjalni raziskavi na 12 zdra­vih treniranih tekačih na dolge proge smo ob teku na 18 km preizkušali učinke pitja izotoničnega napitka (Izomaratonik, Krka) v primerjavi z vodo, obakrat ob enaki shemi pitja. Pitje izotoničnega napitka ustrezneje nadomešča izgubljeno tekočino ob teku na dolge proge kot pitje vode. Preiskovanci so v dveh zaporednih poskusih pre­tekli po 18 km in med vsakim poskusom popili 700 ml tekočine, prvič vode in drugič izotonične­ga napitka. Pred tekom in po njem smo jih stehtali, jim izmerili krvni tlak leže in sede ter odvzeli vzorce krvi in seča. Povprečna starost preiskovancev (11 moških in 1 ženska) je bila 34,9 ±9,1 (povprečna vred­nost ± standardna deviacija) let, povprečna telesna višina 173,5 ±7,2 cm in povprečna tele­sna masa 73,0 ±9,8 kg. Med poskusoma ni bilo razlik v počutju in zmogljivosti preiskovancev, so pa preiskovanci bolje, čeprav ne značilno, pre­našali izotonični napitek. Značilno bolj se je znižal sistolični krvni tlak, tako leže kot sede, pri pitju vode. Serumski koncentraciji natrijevega in kloridnega iona sta se značilno manj povečali pri pitju izotoničnega napitka. Pitje izotoničnega napitka je v primerjavi s pit­jem vode uravnovesilo krvni tlak in ublažilo spremembe v sestavi plazme in urina.

Avtorji:
Lainščak Mitja

Ključne besede:
tek, pijače, telesne tekočine, izotonične raztopine, telesna teža, krvni pritisk, hematološki testi, urinska analiza

Citiranje:
Med Razgl. 1999; 38: 501–19.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑