MENU
Arhiv številk » 2003 » 3 » | Medicinsko področje » Predmeti » Interna medicina » Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Klinična raziskovalna naloga »

Primerjava endotelijske funkcije in magnetnoresonančnih lastnosti žilne stene med bolniki s klasično in dilatativno obliko ateroskleroze

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Izhodišče. Zakaj pri nekaterih bolnikih prihaja do razširitev žil, pri drugih pa se žile zaradi intraluminalnih plakov ožijo, ni jasno. Možno je, da gre za dve različni bolezni ali pa da se ateroskleroza zaradi še neznanih dejavnikov odraža na oba načina.

Namen. S primerjavo funkcije endotelija, ocenjene s testom od endotelija odvisne in neod­visne vazodilatacije, za katero je znano, da je pri aterosklerozi spremenjena, smo pri bolnikih s klasično in dilatativno obliko ateroskleroze želeli oceniti vpliv endotelija na nastanek anevri- zem. Obenem smo s primerjavo žilne stene, ocenjene z magnetnoresonančnim slikanjem (MR), med bolniki s klasično in dilatativno aterosklerozo želeli odkriti morebitne morfološke ali struk­turne značilnosti bolnikov z anevrizmami.

Preiskovanci in metode. Vključili smo 12 moških z anevrizmo poplitealne arterije (sku­pina A) in devet moških s klasično obliko ateroskleroze (skupina B). Sistemsko funkcijo endotelija smo ocenili s testom od endotelija odvisne in neodvisne vazodilatacije, strukturne in mor­fološke spremembe pa z MR poplitealne arterije na dveh nivojih.

Rezultati. Primerjava od endotelija odvisne in neodvisne vazodilatacije med skupinama ni pokazala statistično značilnih razlik. Primerjava na maščobo normirane povprečne inten­zitete signala žilne stene (NIS) ni pokazala statistično značilnih razlik niti znotraj skupine niti med skupinama. Našli smo razlike v normiranem standardnem odklonu intenzitete sig­nala žilne stene (NSD), ki nam predstavlja merilo za homogenost signala žilne stene. V skupini A smo na mestu anevrizme našli pomembno zadebelitev.

Zaključki. Pri bolnikih z anevrizmami perifernih arterij gre verjetno za enako okvaro endo- telija kot pri bolnikih s klasično aterosklerozo. Bolnikom z anevrizmo se zaradi strukturnih sprememb v steni anevrizme MR-signal žilne stene ne spremeni, čeprav pa razlike v razpr­šenosti MR-signala nakazujejo možnost, da so nekatere strukture v žilni steni pri bolnikih z anevrizmami razporejene drugače. Ugotovili pa smo, da se na mestu anevrizme žilna stena zadebeli.

Avtorji:
Štalc Jurij, Tominc Uroš

Ključne besede:
poplitealna arterija, anevrizma, brahialna arterija - ultrasonografija - učinki zdravil, magnetna resonanca slikovna, vazodilatacija

Citiranje:
Med Razgl. 2003; 42: 229–42.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑