Spoštovani!
Sporočamo, da bo nakupovanje izdelkov Medicinskih razgledov zaradi odsotnosti urednikov v poletnih mesecih omejeno. Vljudno vas naprošamo, da morebitna vprašanja in želje naslovite neposredno na na prodaja@medrazgl.si ali na info@medrazgl.si. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
MENU
Arhiv številk » 2011 » 4 » | Medicinsko področje » Predmeti » Dentalna medicina » Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Klinična raziskovalna naloga »

Primerjava zadovoljstva bolnikov po oskrbi s spodnjo totalno protezo brez in z zobnimi vsadki

 
Izvleček:

This post is also available in: English (Angleščina) Slovenščina

IZHODIŠČA. Zdravljenje popolne brezzobosti s totalno protezo, podprto z zobnimi vsadki, je uveljavljena alternativa oskrbi s klasično totalno protezo, zlasti pri slabih anatomskih pogo­jih v spodnji čeljusti. Namen naše raziskave je bil oceniti razliko med zadovoljstvom bolnikov, ki so popolnoma brezzobi v spodnji čeljusti in oskrbljeni s klasično totalno protezo, in bol­nikov, oskrbljenimi s totalno protezo, podprto z zobnimi vsadki, z uporabo standardizirane­ga vprašalnika.

METODE. V raziskavi je sodelovalo 50 bolnikov, oskrbljenih s totalno protezo, podprto z zobnimi vsadki, ter 63 bolnikov, oskrbljenih s klasično totalno protezo. Od tega smo 8 bolnikov s totalno protezo, podprto z zobnimi vsadki z zelo slabimi anatomskimi pogoji čelju­sti spremljali prospektivno, pred oskrbo s totalno protezo, podprto z zobnimi vsadki, in po njej. Bolniki so odgovarjali na splošni vprašalnik o zdravju in protetični oskrbi ter na stan­dardizirani vprašalnik Oral Health Impact Profile, ki ocenjuje telesno prizadetost, socialni ter psihološki vpliv različnih motenj in bolezni stomatognatnega sistema ter njihov vpliv na sistemsko zdravje.

REZULTATI. Bolniki s totalno protezo, podprto z zobnimi vsadki, so v splo­šnem bolj zadovoljni od bolnikov s klasično totalno protezo (p < 0,01), kar pa je še bolj izra­ženo pri prospektivno spremljani skupini. Pri vprašanjih, ki ocenjujejo funkcionalne omejitve stomatognatnega sistema in zobnih nadomestkov ter ki ocenjujejo bolečino v stomatognat- nem sistemu, so bili odgovori med skupinama statistično značilno različni (p < 0,05) pri > 50 % vprašanj. Pri ostalih sklopih vprašanj, ki ocenjujejo psihosocialno ter splošno prizadetost, pa je bila statistično pomembna razlika (p < 0,05) v odgovorih pri < 50 % vprašanj posamezne­ga sklopa.

ZAKLJUČKI. Bolniki, oskrbljeni s totalno protezo, podprto z zobnimi vsadki, so bolj zadovoljni od bolnikov, oskrbljenih s klasično totalno protezo. Razlike so najbolj očitne v sklopih vprašanj, ki ocenjujejo omejitve funkcionalnosti zobnih nadomestkov in bolečine v stomatognatnem sistemu.

Avtorji:
Gačnik Jure, Ihan Hren Nataša

Ključne besede:
totalna proteza, podprta z zobnimi vsadki, zadovoljstvo bolnikov, Oral Health Impact Profile vprašalnik

Citiranje:
Med Razgl. 2011; 50: 375–90.

Prenos PDF >>
© 2024 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑