MENU
Arhiv številk » 1998 » 3 » | Medicinsko področje » Predmeti » Medicina dela »

Problematika električnih in magnetnih polj v delovnem in bivalnem okolju

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Mehanizmi škodljivega delovanja niz­ko- in visokofrekvenčnih elektromagnetnih polj pri človeku (elektromagnetni, toplotni učinek) še niso povsem znanstveno pojasnjeni, še pose­bej pa ne preobčutljivost ljudi na 50-herčna električna in magnetna polja s poljsko jakostjo pod 50 V/m oziroma 1 pT, zato je treba, podobno kot v svetu, tudi pri nas okrepiti interdisciplinar­no raziskovalno delo zlasti v smislu proučeva­nja interakcije odmerek (jakost električnih in magnetnih polj glede na frekvenčno območje in čas delovanja) – učinek (nekumulativni in kumulativni) zlasti na ljudeh (delovno in bivalno oko­lje). Veljavnega obsega in resnosti te problematike v Sloveniji ne poznamo, še posebej poklicne ne, ker v Sloveniji še ni računalniško podprtega dr­žavnega registra sumov, poklicnih bolezni in bolezni v zvezi z delom z individualnim in epi­demiološkim spremljanjem incidence in preva­lence poklicnih zdravstvenih okvar zaradi elektromagnetnih polj.

Avtorji:
Črnivec Rajko

Ključne besede:
okolje izpostavljanje, elektromagnetna polja, medicina dela

Citiranje:
Med Razgl. 1998; 37: 391–8.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑