MENU
Arhiv številk » 1997 » 4 » | Medicinsko področje » Predmeti » Mikrobiologija in imunologija » Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Predklinična raziskovalna naloga »

Proučevanje naravnih gostiteljev virusa klopnega meningoencefalitisa v aktivnih in latentnih žariščih klopnega meningoencefalitisa v Sloveniji

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Klopni meningoencefalitis je bolezen osrednjega živčevja, ki jo povzroča virus klop­nega meningoencefalitisa. Le-ta se v naravi ohranja s kroženjem med gostitelji (mali sesal­ci, divjad) in klopi. Pojavljanje klopnega menin­goencefalitisa je vezano na naravna žarišča, ki nihajo v aktivnosti. Naš namen je bil odkrivanje vrst in pogostosti okužbe malih sesalcev z viru­som klopnega meningoencefalitisa na območ­ju Gorjancev in Tenetiš. Z encimskoimunskim testom smo v serumih živali ugotavljali specifič­na protitelesa. Prisotnost virusa pa smo nepo­sredno dokazovali z metodo verižne reakcije s polimerazo. Protitelesa proti virusu klopnega meningoencefalitisa smo dokazali v 8,3 % seru­mov, virusni genom pa v 45,9 % pregledanih ži­vali. Ugotavljamo, da le z dokazovanjem prisotnosti protiteles ni mogoče oceniti stopnje okuženosti malih sesalcev. Dokazali smo, da je v Sloveniji rumenogrla miš primarni gostitelj vi­rusa klopnega meningoencefalitisa in da ni razlik v stopnji okuženosti med različno aktivnimi žarišči. Metoda verižne reakcije s polimerazo, ki smo jo prvi uporabili za dokazovanje virusa klopnega meningoencefalitisa v naravnih gosti­teljih, je primerna za oceno naravnega žarišča klopnega meningoencefalitisa.

Avtorji:
Malovrh Tomaž, Marc Mateja

Ključne besede:
encefalitis virusni klopni, bolezen rezervoarji, imunoencimske tehnike, polimerazna verižna reakcija

Citiranje:
Med Razgl. 1997; 36: 465–78.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑