MENU
Arhiv številk » 2010 » 3 » | Medicinsko področje » Predmeti » Ginekologija in porodništvo »

Rak materničnega vratu

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Rak materničnega vratu je drugo najpogostejše rakavo obolenje žensk v svetu. Razvije se preko več stopenj predrakavih sprememb in ga je z učinkovitim presejalnim programom mogoče preprečiti oziroma odkriti in v zgodnjem stadiju uspešno zdraviti. Za nastanek raka mater­ničnega vratu je nujno potrebna dolgotrajna okužba z visokorizičnimi genotipi humanih papilomavirusov. V Sloveniji je bila incidenca raka materničnega vratu leta 2002 v primerjavi z evropskim povprečjem sorazmerno visoka. Po uvedbi organiziranega državnega presejal­nega programa leta 2003 se je do leta 2008 število novih primerov raka materničnega vratu zmanjšalo. Najpogostejša histološka oblika je ploščatocelični karcinom, sledita mu žlezni kar­cinom in žlezno-ploščatocelični karcinom. Zdravljenje je v začetnih stadijih predvsem kirurš­ko, pri napredovalih oblikah pa sta v uporabi obsevanje in kemoterapija.

Avtorji:
Jančar Nina, Vrtačnik Bokal Eda

Ključne besede:
rak materničnega vratu, humani papilomavirus, presejanje, histološka oblika, zdravljenje

Citiranje:
Med Razgl. 2010; 49: 285–95.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑