Spoštovani kupci!
Zaradi prenove spletne strani in prehoda na OJS spletna prodaja trenutno ne dela. Prosim, če sporočite, kaj bi radi kupili, na prodaja@medrazgl.si. Dopišite vaše ime in priimek, naslov ter način plačila (s predračunom, ob povzetju ali z gotovino, če prezvamete gradivo v živo v prostorih uredištva v času uradnih ur).
Hvala za razumevanje!
MENU
Arhiv številk » 2003 » 1 » | Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Klinična raziskovalna naloga » Medicinsko področje » Predmeti » Nevrologija »

Razmerje med aktivnostjo simpatika in parasimpatika pri testu z nagibno mizo

 
Izvleček:

This post is also available in: English (Angleščina) Slovenščina

Uvod. Nevrokardiogena sinkopa je najpogostejša oblika prehodne izgube zavesti,ki nastane zaradi neustreznega proženja Bezold-Jarischovega refleksa. Vzrok je najpogosteje pokončni položaj telesa. S tehniko spektralne analize variabilnosti srčnega ritma so dokazali, da je tik pred sinkopo aktivnost simpatika močno povečana, ob sinkopi pa pride do paradoksne inhibicije simpatika, kar privede do vazodilatacije in bradikardije ter posledične izgubezavesti. Ugotoviti smo želeli, ali se pri testu z nagibno mizo odzivi avtonomnega živčevja med preiskovanci z nevrokardiogeno sinkopo in brez nje razlikujejo in ali so te razlike pri testiranju z nitroglicerinom večje.

Preiskovanci in metode. Primerjali smo skupino 30 preiskovancev, testirariih znitroglicerinom (NTG+) in skupino 30 preiskovancev, testiranih brez nitroglicerina (NTG-). V vsaki skupini smo pri polovici preiskovancev s testom izzvali sinkopo (SIN+), pri drugi polovici pa ne (SIN-). S spektralno analizo variabilnosti srčnega ritma smo izračunali količnik SF/VF med srednje- (SF) in visokofrekvenčnim (VF) pasom spektralne analize srčnega ritma,ki predstavlja ravnovesje med simpatikom in parasimpatikom. Rezultate znotraj skupine smo primerjali s testom t za parne vzorce, med skupinami pa s Studentovim testom t. Za statistično pomembno razliko smo upoštevali vrednost p ≤ 0,05.

Rezultati. V vseh skupinah, razen v skupini NTG-/SIN-, se vrednostiSF/VF statistično pomembno povečajo po dvigu preiskovanca iz ležečega položaja na nagibni kot 60 stopinj. Količnik SF/VF se poveča: p < 0,001(NTG+/SIN+), p < 0,005 (NTG+/SIN-), p < 0,05 (NTG=/SIN+), NS (NTG-/SIN-).Statistično pomembno povečanje smo našli tudi med ležečim položajem in dodatkom nitroglicerina za spremembo SF/VF (skupina NTG+/SIN+: p < 0,01, skupina NTG+/SINp < 0,001). Med skupinami nismo našli statistično pomembnih razlik.

Zaključek. S spektralno analizo variabilnosti srčnega ritma med testom z nagibno mizo, smo dokazali, da je začetni odziv avtonomnega živčevja na ortostatski stres enak pri preiskovancih z nevrokardiogeno sincopo in brez nje. Z dvigom preiskovanca na nagibni kot 60 stopinj se ravnovesje med simpatikom in parasimpatikom spremeni v prid prvega, poviša se tudi srčna frekvenca. Po dodatku nitroglicerina se spremembe povečajo. Nitroglicerin poveča tonus simpatika pri vseh preiskovancih, vendar ne obstajajo statistično pomembne razlike med skupinami.

Avtorji:
Kermavnar T Melita, Grad Anton, Meglič Bernard

Ključne besede:
nagibna miza test, sinkopa vazovagalna, srčna frekvenca, nitroglicerin, vegetativno živčevje

Citiranje:
Med Razgl. 2003; 42: 17–28.

Prenos PDF >>
© 2024 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑