MENU
Arhiv številk » 2001 » 1 » | Medicinsko področje » Predmeti » Nevrologija »

Razširjenost migrene in ponavljajočih se glavobolov pri slovenskih študentih

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Namen raziskave je bil ugotoviti razširjenost migrene in ponavljajočih se glavobolov pri štu­dentih.

Petstopetindevetdeset študentov Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru s povpreč­no starostjo 19,7 let in standardnim odklonom 1,70 je izpolnilo vprašalnik migrene UCSD, ki temelji na diagnostičnih merilih za migreno Mednarodnega združenja za glavobol. Izpol­njevanje vprašalnikov je bilo skupinsko in je potekalo na posameznih fakultetah.

Prevalenca migrene je 8,1 %, 2,9 % pri moških in 10,2 % pri ženskah. Prevalenca migren­ske motnje je 8,7 %, pri moških 6,9 % in pri ženskah 9,5 %. Za ponavljajočimi se glavoboli nemigrenskega tipa trpi 19,3 % preiskovancev, 13,9 % moških in 21,6 % žensk. Dobra tretjina preiskovancev torej trpi za ponavljajočimi se glavoboli. V vseh primerih, razen pri migren­ski motnji, je prevalenca statistično pomembno večja pri ženskah.

Le 21,7 % oseb, ki izpolnjujejo vse diagnostična merila za migreno, in 13,5 % tistih, ki jim manjka en kriterij, misli, da ima migreno.

Ceprav rezultatov raziskave zaradi nepopolne reprezentativnosti ne moremo posploše­vati na populacijo, pa raziskava vseeno potrjuje, da sta glavobol in migrena pomemben zdravstveni problem našega časa, ki bi mu bilo treba posvetiti več pozornosti. Ob tako veli­ki razširjenosti migrene in drugih ponavljajočih se glavobolov že pri študentih ter nepoznavanju narave lastne motnje bi bili nedvomno potrebni preventivni in izobraževalni programi.

Avtorji:
Škrila Darja

Ključne besede:
migrena, ponavljajoči se glavobol, prevalenca, slovenski študenti

Citiranje:
Med Razgl. 2001: 40; 65−73.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑