MENU
Arhiv številk » 2006 » 2 » | Medicinsko področje » Predmeti » Kirurgija »

Sodobno zdravljenje raka danke

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Rak danke je pogosta maligna bolezen. Njegova pojavnost je v zadnjih desetletjih strmo nara­sla in še raste. Z natančno predoperacijsko diagnostiko in histološkim pregledom rak danke z vidika zdravljenja delimo na več skupin. Pri dobro diferenciranih (G1/G2), manjših tumor­jih brez prizadetih bezgavk (T1, N0) pride kot kurativna operacija v poštev lokalna ekscizija tumorja s celo debelino stene danke. Pri slabše diferenciranih (G3/G4) karcinomih je zdrav­ljenje izbora transabdominalna kirurška resekcija. Pri bolj razširjenih tumorjih, ki preraščajo muskularis proprijo (T3, T4) in/ali so že zasevali v regionalne bezgavke (N+) ali v oddaljene organe (M1), je poleg kirurškega zdravljenja potrebna tudi pred- ali pooperacijska radiokemoterapija. Moderna kirurška načela zdravljenja raka danke vključujejo popolno izrezanje mezorektuma (totalna ekscizija mezorektuma – TME), »en bloc« tehniko, zadosten varnost­ni rob okoli tumorja in visoko ligaturo spodnjih mezenteričnih žil. Ob upoštevanju teh načel in z uporabo neoadjuvantne oziroma adjuvantne radiokemoterapije dosežemo nižjo pojav­nost lokalnih ponovitev in boljše dolgoročno preživetje bolnikov.

Avtorji:
Omejc Mirko, Lučovnik Miha

Ključne besede:
danka novotvorbe − diagnostika − zdravljenje

Citiranje:
Med Razgl. 2006; 45: 185−90.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑