MENU
Arhiv številk » 2006 » 3 » | Medicinsko področje » Predmeti » Družinska medicina »

Splošni večdimenzijski vprašalniki za merjenje kakovosti življenja

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Merjenje z zdravjem povezane kakovosti življenja je eden izmed bistvenih elementov oce­njevanja zdravstvene oskrbe. Z zdravjem povezana kakovost življenja opisuje, kako zdravje vpliva na posameznikovo vsakodnevno delovanje in njegovo dojemanje fizičnega, duševne­ga in socialnega blagostanja. Trenutno je na voljo cela množica različnih splošnih vprašalnikov in vsak ima svoje dobre in slabe lastnosti. Odločitev za izbiro določenega vprašalnika v razi­skavi ali za pomoč pri kliničnem delu je odvisna od različnih znanstvenih in neznanstvenih dejavnikov. Nobenega vprašalnika v splošnem ne moremo označiti za najboljšega ali najslab­šega. V tem preglednem članku so predstavljeni vsebinski in merilni modeli devetih splošnih večdimenzijskih vprašalnikov za merjenje z zdravjem povezane kakovosti življenja: (angl. Medi­cal Outcomes Study 36-item ter 12-item Short Form Health Survey, Nottingham Health Profile, the WONCA/COOP charts, the DUKE Health Profile, the EQ-5D, the Sickness Impact Profile, the Quality of Well-Being Scale and the Health Utilities Index).

Avtorji:
Rifel Janez

Ključne besede:
kvaliteta življenja, vprašalniki, zdravstveno stanje

Citiranje:
Med Razgl. 2006; 45: 285–92

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑