MENU
Arhiv številk » 2007 » 3 » | Medicinsko področje » Predmeti » Družinska medicina »

Spremembe na področju splošne medicine v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske – vidik velikih mest

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Članek obravnava spremembe, ki so se pojavile v zadnjih dvajsetih letih na področju družin­ske medicine (angl. general practice) v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske (UK), s poudarkom na organizaciji zdravstva v velikih mestih. V njem analiziramo izzive, s katerimi se pri svojem delu srečujejo zdravniki družinske medicine v mestnih regijah v Zdru­ženem kraljestvu, še posebej v Londonu, da bi prispevali k njihovemu boljšemu razumevanju. Med bistvene obravnavane vidike sodijo organizacijske spremembe v državni zdravstveni služ­bi (angl. National Health Service – NHS), izvajanje zdravstvenega varstva in spreminjajoča se strokovna vloga zdravnikov družinske medicine, partnerski odnos med zdravnikom in bol­nikom, spreminjajoče se breme bolezni, raznolikost mestnega prebivalstva v Združenem kraljestvu, razlike vtem, kako posamezniki skrbijo za lastno zdravje, alternativni načini zdravstve­ne oskrbe, poklicne in delovne obremenitve zdravnikov ter vedno večja nagnjenost prebivalcev k tožbam in različni drugi, bolj tehnološki vidiki. Pri zdravstveni oskrbi prebivalstva velikih mest se poleg običajnih težav, s katerimi se sre­čuje ta veja medicinske stroke, pojavljajo še dodatni izzivi, ki so posebej značilni za mestno okolje. Spreminjajoča se vloga zdravnikov družinske medicine odraža različne prehodne poli­tične, socialne, pravne in medicinskostrokovne organizacijske spremembe, ki vnašajo vedno nove izzive v delo zdravnikov družinske medicine v Združenem kraljestvu. V sodobni dru­žinski medicini v velikih mestih zdravniki ves čas uporabljajo nove pristope in se srečujejo z novimi pričakovanji in idejami, zato se njihovo delo nenehno spreminja. Omenjene spre­membe imajo tako negativne kot pozitivne posledice, ki bodo bistveno vplivale na prihodnji razvoj te stroke.

Avtorji:
Perera Sean, Grošelj Jera, Plant Marilyn

Ključne besede:
družinska medicina - trendi, družinska medicina - organizacija in vodenje, zdravnik - bolnik odnosi, Velika Britanija

Citiranje:
Med Razgl. 2007; 46: 261–72.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑