Spoštovani kupci!
Zaradi prenove spletne strani in prehoda na OJS spletna prodaja trenutno ne dela. Prosim, če sporočite, kaj bi radi kupili, na prodaja@medrazgl.si. Dopišite vaše ime in priimek, naslov ter način plačila (s predračunom, ob povzetju ali z gotovino, če prezvamete gradivo v živo v prostorih uredištva v času uradnih ur).
Hvala za razumevanje!
MENU
Arhiv številk » 1995 » 2 » | Medicinsko področje » Predmeti » Dentalna medicina » Medicinsko področje » Predmeti » Interna medicina » Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Klinična raziskovalna naloga »

Stanje obzobnih tkiv in zob pri preiskovancih s sladkorno boleznijo tipa 1

 
Izvleček:

This post is also available in: English (Angleščina) Slovenščina

V raziskavi je sodelovalo 44 preisko­vancev s sladkorno boleznijo tipa 1 in deset preiskovancev brez te bolezni. Stanje obzobnih tkiv smo določili glede na indeks plaka, gingivalni in­deks, indeks sulkusne krvavitve, globino sondi­ranja, izgubo epitelijskega prirastišča in izgubo alveolarne kosti, stanje zob pa z indeksom karioznih, ekstrahiranih in plombiranih zob. Iz dveh najglobljih obzobnih žepov vsakega preisko­vanca smo odvzeli vzorce subgingivalnih zob­nih oblog. Prisotnost Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis in Prevotelle intermedie v vzorcih smo določali s semikvantitativno metodo genskih sond. Rezulta­ti kažejo, da imajo preiskovanci s sladkorno bo­leznijo tipa 1 višje vrednosti vseh opazovanih pa­rametrov kot preiskovanci brez sladkorne bolez­ni. Statistično značilna razlika med obema skupinama je bila dokazana za indeks sulkusne kr­vavitve in izgubo epitelijskega prirastišča. Pre­snovno slabo urejeni preiskovanci so imeli vse preiskovane parametre višje kot presnovno do­bro urejeni preiskovanci, čeprav statistično po­membnih razlik med skupinama nismo ugoto­vili. Mikroalbuminurija kot zgodnji in retinopatija kot pozni zaplet sladkorne bolezni nista sta­tistično značilno naraščali z napredovalo parodontalno boleznijo pri naših preiskovancih. Mikrobiološka analiza subgingivalnih zobnih ob­log, vzetih iz globokih obzobnih žepov, kaže na povišane vrednosti Porphyromoinas gingivalis in Prevotelle intermedie pri preiskovancih s slad­korno boleznijo. Zaključujemo, da so sladkorni bolniki tipa 1 rizična skupina za razvoj vnetja dle­sni in parodontalne bolezni.

Avtorji:
Bogataj Lucija, Pečnik Sanja Lucija

Ključne besede:
diabetes melitus – komplikacije, DMF indeks, parodontalni indeks

Citiranje:
Med Razgl. 1995; 34: 187–202.

Prenos PDF >>
© 2024 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑