MENU
Arhiv številk » 2007 » 4 » | Medicinsko področje » Predmeti » Dentalna medicina »

Tridimenzionalna študija obraza pri slovenskih mladostnikih

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

IZHODIŠČE. Diagnostika obraznih proporcev v zobni in čeljustni ortopediji temelji na analizi standardizirane fotografije obraza. Fotografija obraza je slikovna metoda, katere glavna pomanj­kljivost je, da je dvodimenzionalna projekcija obraza in je hkrati zelo subjektivna metoda analize. PREISKOVANCI IN METODE. V raziskavo smo vključili 80 preiskovancev, 40 mladostnic (x = 22,9 let, SD±1,4 leta) in 40 mladostnikov (x = 23,1 let, SD±1,6 leta), starih med 19 in 27 let, in jih slikali s trodimenzionalnim slikovnim sistemom. Ta je sestavljen iz dveh visoko resolucijskih laserskih kamer (Minolta Vivid VI900 3D), ki delujeta v paru in sta povezani z računalnikom (2GHz Pentium 4). Izmerjene razlike med skupinama smo analizirali s Student t-testom, za značilne vrednosti p smo določili vrednosti < 0,05. UGOTOVITVE. Izdelali smo povprečen videz obraza slovenske mladostnice in mladostnika. Ugotovili smo povprečno razliko med obraz­nima videzoma mladostnice in mladostnika (x = 0,98mm±SD = 0,60 mm). Določili smo morfološke razlike med obraznima videzoma mladostnice in mladostnika, ki se nahajajo v lič­nem področju, v področju obrisa spodnje čeljustnice in v področju rasti obrvi. ZAKLJUČKI. Digitaliziran zapis povprečnega videza obraza, ki smo ga razvili, pomeni nov in objektivnejši pristop k diagnostiki obraza. Glavna prednost metode je, da je neinvazivna, zato je pri­merna za spremljanje rasti in razvoja v določeni populaciji ter primerjanje rasnih značilnosti obraznega videza. Omogoča možnost količinskega spremljanja in vrednotenja različnih metod zdravljenja kot tudi objektivnejše spremljanje rezultatov zdravljenja. Metoda omogo­ča izdelavo norm obraznih razmerij na nov, natančnejši, objektivnejši in sodobnejši način.

Avtorji:
Udovič Marjana, Ovsenik Maja

Ključne besede:
obraz, holografija, mladostniki

Citiranje:
Med Razgl. 2007; 46: 313–9.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑