MENU
Arhiv številk » 1999 » 1 » | Medicinsko področje » Predmeti » Biokemija » Medicinsko področje » Predmeti » Biologija celice » Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Klinična raziskovalna naloga » Medicinsko področje » Predmeti » Onkologija »

Ugotavljanje genskih sprememb pri raku želodca

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Žlezni rak (adenokarcinom) želodca je pogosto maligno obolenje v Sloveniji. Po Laurenovi razvrstitvi ga delimo na intestinalno, dobro diferencirano, in difuzno, slabo diferencirano obliko. Poti nastanka obeh oblik naj bi se razlikovali po značilnem zaporedju genetskih sprememb. V naši raziskavi smo želeli na izbranem vzorcu intestinalne in difuzne oblike adenokarcinomov želodca ugotoviti izgubo alela nekaterih zaviralnih genov (APC, p53, Rb, nm23 in DCC) in ugotoviti morebitno razliko med obema oblikama. Hkrati smo želeli uvesti novo, najsodobnejšo metodo preiskovanja izgube alelov. Proučevali smo vzorce tumorskega in zdravega tkiva želodca, odvzete sedemnajstim naključno izbranim bolnikom z rakom želodca, operiranim v letu 1997. Za pomnoževanje mikrosatelitnih zaporedij zaviralnih genov smo uporabili verižno reakcijo s polimerazo. Dobljene PCR-pridelke smo analizirali po načelu kapilarne elektroforeze s pomočjo avtomatskega genskega analizatorja. Za gen APC smo ugotovili izgubo heterozigotnosti v 17 %, za gen p53 v 50 % in za gen DCC v 100 % primerov. Pri genih Rb in nm23 nismo ugotovili izgube heterozigotnosti. Ugotovili smo razliko v pojavljanju genskih sprememb pri intestinalni in difuzni obliki. Naša raziskava je dala osnove za nadaljnje iskanje najugodnejših pogojev za izvedbo obsežnejše multipleks verižne reakcije s polimerazo in za njeno uporabo pri preiskavi še neraziskanih genov.

Avtorji:
Gojkovič Andreja, Grošelj Mojca

Ključne besede:
želodec novotvorbe – genetika, adenokarcinom – genetika, polimerazna verižna reakcija, mikrosatelitska zaporedja

Citiranje:
Med Razgl. 1999; 38: 5–28.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑