MENU
Arhiv številk » 1995 » 2 » | Medicinsko področje » Predmeti » Psihiatrija »

Uporaba računalniške tomografije glave v psihiatriji

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Iznajdba računalniške tomografije (CT) je prinesla varno in neinvazivno metodo preiskovanja vsebine lobanje in vivo. Je najpogoste­je uporabljana nevroradiološka preiskava. Vred­nost CT pri diagnosticiranju in obdelavi lezij, »ki zasedajo prostor« (tumorji v najširšem pomenu besede), je potrjena. V večini primerov je ta preiskava ustrezno nadomestilo invazivnim in ne­prijetnim metodam. V članku povzemamo podat­ke iz literature. Ugotovitve pilotske analize upo­rabe CT glave v naši ustanovi v letu 1994 so pod­laga za oblikovanje praktičnih napotkov, ki so lečečemu zdravniku lahko v pomoč pri odločitvi glede izbire CT-preiskave glave pri obravnavi bol­nika s psihiatričnimi težavami. V povezavi s kli­ničnim statusom (duševnim in telesnim) in izvi­dom psihološkega testiranja je lahko CT glave v pomoč pri ločevanju »organskih« vzrokov te­žav od »endogenih« vzrokov. Od tega sta od­visni zdravljenje in napoved poteka bolezni.

Avtorji:
Radovanovič Mirjana, Ličina Milan, Pustoslemšek Miran, et al.

Ključne besede:
duševne motnje možgani, tomografija, radiografska, računalniška

Citiranje:
Med Razgl. 1995; 34: 237–44.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑