MENU
Arhiv številk » 2000 » 4 » | Medicinsko področje » Predmeti » Mikrobiologija in imunologija » Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Predklinična raziskovalna naloga »

Uporabnost verižne reakcije s polimerazo v diagnostiki gonoreje

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Neisseria gonorrhoeae je po Gramu negativni diplokok, ki povzroča spolno prenosljivo bole­zen gonorejo. Prenaša se največkrat s spolnimi odnosi med nestalnimi partnerji, z okužene matere na otroka in z enega okuženega partnerja na drugega. Diagnostika gonoreje temelji na osamitvi bakterije in nadaljnji identifikaciji, ki temelji predvsem na fermentaciji različ­nih sladkorjev. Serološka diagnostika ni zanesljiva, zato ponuja uporaba tehnike verižne reakcije s polimerazo pomembne prednosti.

Ugotoviti uporabnost diagnostike okužb z N. gonorrhoeae s komercialno dostopnim testom verižne reakcije s polimerazo COBAS AMPLICOR in njegovo zanesljivost v primerjavi s stan­dardno diagnostično metodo.

Zbrane vzorce smo razdelili vtri skupine. Skupina A: 113 kliničnih vzorcev (seč, bris seč­nice) odvzetih v Ambulanti za spolno prenosljive bolezni na Dermatovenerološki kliniki v Ljubljani (skupina z velikim tveganjem za okužbo); skupina B: vzorci seča 48 študentov medi­cine (skupina z majhnim tveganjem za okužbo); skupina C: 31 zamrznjenih sevov šestih različnih 351 bakterijskih vrst iz rodu Neisseriaceae.

V skupini A smo ugotovili tri pozitivne bolnike z metodo verižne reakcije s polimerazo in s standardno metodo osamitve gonokokov iz kužnine. V skupini B so bili vsi vzorci nega­tivni. V skupini C smo kot pozitivne opredelili samo tiste seve najserij, ki so pripadali vrsti N. gonorrhoeae – teh je bilo deset.

Z našim delom smo dokazali, da je test verižne reakcije spolimerazo COBAS AMPLICOR uporaben za diagnostiko gonoreje, saj je vsaj tako zanesljiv kot klasična diagnostika in dovolj spe­cifičen, da razloči med N. gonorrhoeae in drugimi bakterijskimi vrstami v rodu Neisseriaceae.

Avtorji:
Gubina Borut, Šavs Jernej

Ključne besede:
Neisseria gonorrhoeae − diagnostika − mikrobiologija, polimerazna verižna reakcija − metode

Citiranje:
Med Razgl. 2000; 39: 351−64.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑