Spoštovani kupci!
Zaradi prenove spletne strani in prehoda na OJS spletna prodaja trenutno ne dela. Prosim, če sporočite, kaj bi radi kupili, na prodaja@medrazgl.si. Dopišite vaše ime in priimek, naslov ter način plačila (s predračunom, ob povzetju ali z gotovino, če prezvamete gradivo v živo v prostorih uredištva v času uradnih ur).
Hvala za razumevanje!
MENU
Arhiv številk » 1995 » 1 » | Medicinsko področje » Predmeti » Fiziologija » Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Klinična raziskovalna naloga » Medicinsko področje » Predmeti » Nevrologija »

Vpliv antropomorfoloških dejavnikov na lastnosti somatosenzoričnih evociranih potencialov medianega živca

 
Izvleček:

This post is also available in: English (Angleščina) Slovenščina

Somatosenzorične evocirane potencia­le v pediatriji v Sloveniji uporabljajo že vrsto let. V naši raziskavi smo merili somatosenzorične evocjrane potenciale po draženju medianega živ­ca. Želeli smo določiti meje normalnih vredno­sti za latence in amplitude glavnih vrhov v od­visnosti od starosti oziroma telesne višine. Me­ritve smo opravili na 24 nevrološko zdravih prei­skovancih, starih od dveh do 14 let. Določali smo latence in amplitude vrhov N9, N13, N14 in N19 ter izračunali medpotencialne intervale N9–N13 in N13–N19. Ugotovili smo, da amplitude s te­lesno višino niso povezane. Latence vseh ome­njenih vrhov in medpotencialni interval N9–N13 se s telesno višino večajo, medtem ko se med- potencialni interval N13–N19 pri preiskovancih, starejših od treh let, s telesno višino ne spreminja. Povezave so prikazane grafično z vnesenimi me­jami normalnih vrednosti.

Avtorji:
Strdin Alenka, Požek Igor

Ključne besede:
evocirani potenciali somatosenzončni, mediani živec, otrok, antropometrija

Citiranje:
Med Razgl. 1995; 34: 25–41.

Prenos PDF >>
© 2024 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑