MENU
Arhiv številk » 1998 » 3 » | Medicinsko področje » Predmeti » Farmakologija in eksperimentalna toksikologija » Medicinsko področje » Predmeti » Patološka fiziologija » Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Predklinična raziskovalna naloga »

Vpliv fluvoksamina in maprotilina na sproščanje in farmakokinetiko histamina pri podgani in vivo

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Antidepresivi prizadenejo farmakokine­tiko histamina. Namen naše raziskave je bil natanč­neje oceniti vpliv različnih odmerkov antidepresivov fluvoksamina in maprotilina na inducirano sproš­čanje histamina in njegovo nadaljnjo eliminacijo ter opredeliti, ali na eliminacijo vpliva prerazporeditev histamina iz plazme v krvne elemente. Podganam (n = 24) smo vbrizgali po dva enaka od­merka antidepresiva v časovnem razdobju 24 ur. Uro po drugem odmerku antidepresiva smo i.v. vbrizgali sproščevalec histamina – spojino 48/80 (0,05 pg/g) ali eksogeni histamin (10 pg/g). Zatem smo iz skupne karotidne arterije odvzeli vzorce krvi 5 in 15 minut po dodaku sproščevalca, da bi v njih izmerili plazemske ravni histamina, oziroma 2 minuti po vbrizgu histamina, da bi lahko ločeno analizira­li koncentracijo histramina v plazmi in krvi. Koncen­tracije histamina v vzorcih smo po dvostopenjskem prečiščevanju določili spektrofluorometrično. Oba antideperesiva sta zavrla povišanje plazemske ravni histamina zaradi delovanja sproščevalca. Povečale so se vrednosti hitrostnih konstant elimi­nacije histamina. Po vbrizgu eksogenega histami­na so bile njegove koncentracije v plazmi in krvi podgan z antidepresivom nižje kot pri kontrolnih podganah, ni pa se spremenilo razmerje histamin v plazmi: histamin v krvi. Sklepamo, da antidepresiva zavirata inducirano sproščanje histamina in pospešita njegovo elimi­nacijo. Domnevamo tudi, da pospešena eliminaci­ja histamina ni posledica njegovega prerazporejanja iz plazme v krvne elemente, pač pa ji verjetneje bo­trujeta pospešeno presnavljanje in/ali vezava hista­mina v druga tkiva. S tem lahko delno pojasnimo nekatere klinične učinke, ki jih imajo antidepresi­vi na vnetne in alergične procese.

Avtorji:
Jug Borut

Ključne besede:
histamin sproščanje - učinki zdravil, fluvoksamin, maprotilin, podgane

Citiranje:
Med Razgl. 1998; 37: 293–321.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑