Spoštovani!
Sporočamo, da bo nakupovanje izdelkov Medicinskih razgledov zaradi odsotnosti urednikov v poletnih mesecih omejeno. Vljudno vas naprošamo, da morebitna vprašanja in želje naslovite neposredno na na prodaja@medrazgl.si ali na info@medrazgl.si. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
MENU
Arhiv številk » 1995 » 2 » | Medicinsko področje » Predmeti » Ginekologija in porodništvo » Medicinsko področje » Predmeti » Interna medicina » Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Klinična raziskovalna naloga »

Vpliv menstruacijskega ciklusa na teste hemostaze

 
Izvleček:

This post is also available in: English (Angleščina) Slovenščina

V raziskavo smo vključili 31 zdravih pro­stovoljk z normalnim menstruacijskim ciklusom (25–35 dni). Glede na starost smo jih razdelili v skupino mladih deklet in predmenopavzalnih žena. Med menstruacijskim ciklusom smo prei­skovankam štirikrat v tedenskih razmikih odvze­li vensko kri in merili plazemsko koncentracijo fibrinogena, plazemsko koncentracijo antigena tkivnega aktivatorja plazminogena (t-PA), aktiv­nost t-PA, plazemsko koncentracijo antigena inhibitorja t-PA (PAI-1), aktivnost PAI-1 in čas evglobulinske lize. V folikularni in luteinski fazi menstruacijskega ciklusa smo določali tudi pla­zemske koncentracije estradiola in progesterona. Vrednosti fibrinolitičnih parametrov v posa­meznih fazah menstruacijskega ciklusa smo primerjali znotraj vsake skupine. Pri mladih prei­skovankah smo ugotovili značilno povečanje aktivnosti PAI-1 v luteinski fazi v primerjavi s folikularno in ovulacijsko fazo. Ostali fibrinolitični parametri se med posameznimi fazami menstrua­cijskega ciklusa niso statistično pomembno spreminjali niti pri mladih niti pri predmenopav­zalnih preiskovankah. Primerjava fibrinolitičnih parametrov med mladimi in predmenopavzalnimi ženskami je pokazala razlike v koncentraciji an­tigena t-PA, aktivnosti t-PA, koncentraciji antigena PAI-1, aktivnosti PAI-1 in razlike v času evglobulinske lize v vseh fazah menstruacijskega ciklusa. V celotni skupini in pri mladih preiskovankah smo našli v luteinski fazi povezavo med koncentraci­jo progesterona in plazemsko koncentracijo fibri­nogena. Pri predmenopavzalnih preiskovankah je bil značilen porast koncentracije estradiola v lu­teinski fazi povezan z upadom koncentracije in antigena PAI-1. Pri vseh preiskovankah smo v lu­teinski fazi ugotovili povezavo med porastom kon­centracije progesterona in povečano aktivnostjo t-PA. Na osnovi dobljenih rezultatov lahko sklepa­mo, da je za vrednotenje rezultatov testov hemostaze pri ženskah smiselno upoštevanje dneva menstruacijskega ciklusa. Ugotovili smo tudi, da obstajajo med mladimi in predmenopavzalnimi ženskami statistično pomembne razlike v vred­nostih fibrinolitičnih parametrov. Upad koncen­tracije antigena in aktivnosti PAI-1 v luteinski fa­zi pri predmenopavzalnih preiskovankah kaže na možen pomen estradiola pri uravnavanju fibrinolitične aktivnosti krvi.

Avtorji:
Šmuc Katarina, Štalc Monika

Ključne besede:
menstruacijski cikel, fibrinoliza, krvna koagulacija testi

Citiranje:
Med Razgl. 1995; 34: 167–86.

Prenos PDF >>
© 2024 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑