Spoštovani kupci!
Zaradi prenove spletne strani in prehoda na OJS spletna prodaja trenutno ne dela. Prosim, če sporočite, kaj bi radi kupili, na prodaja@medrazgl.si. Dopišite vaše ime in priimek, naslov ter način plačila (s predračunom, ob povzetju ali z gotovino, če prezvamete gradivo v živo v prostorih uredištva v času uradnih ur).
Hvala za razumevanje!
MENU
Arhiv številk » 1997 » 1 » | Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Klinična raziskovalna naloga » Medicinsko področje » Predmeti » Psihiatrija »

Vpliv nasilja v vizualnih medijih na vedenje mladih

 
Izvleček:

This post is also available in: English (Angleščina) Slovenščina

Nasilje je v sodobni družbi vse bolj prisotno. Posledice se kažejo v visokem številu poškodb in smrtnosti, zaradi česar nasilje postaja tudi velik javnozdravstveni problem. Za raziskavo sem se odločila zaradi dejstva, da je nasilno vedenje pri mladostnikih tudi pri nas vse bolj razširjeno, ter zaradi vpliva medijev, ki prek svojih izraznih možnosti oblikujejo način človekovega dojemanja sveta. Glede na dejstvo, da imajo mediji v življenju sodobnega človeka in s tem tudi pri psihosocialnem razvoju otrok in mladostnikov vse večji pomen, sem v raziskavi poskušala oceniti vpliv nasilja v medijih na nasilno vedenje mladostnikov. Dvema skupinama mladostnikov (raziskovano skupino je sestavljalo 62 mladostnikov obeh spolov v starosti od 15 do 19 let, gojencev vzgojnih zavodov, kontrolno skupino pa 87 po spolu in starosti usklajenih dijakov srednjih šol) sem dala izpolniti vprašalnik, ki ocenjuje družinske razmere, nasilje v družini, odnos do nasilja, nasilno vedenje, avtoagresivnost in vedenje, povezano z mediji. Razen tega sem za oceno agresivnosti kot osebnostne lastnosti uporabila tudi standardiziran Buss-Durkeejev vprašalnik agresivnosti. Mladostniki iz raziskovane skupine so se od svojih vrstnikov v kontrolni skupini statistično pomembno razlikovali po izkušnjah z nasiljem v družini, po lastnem nasilnem vedenju, v odnosu do nasilja, po avtoagresivnosti ter po odzivu, doživljanju in motiviranosti za sprejemanje nasilja v medijih. Raziskava je pokazala, da so za nasilje v medijih mladostniki z neugodnimi družinskimi izkušnjami in višjo stopnjo agresivnosti kot osebnostne lastnosti sprejemljivejši od vrstnikov, ki so odraščali v ustreznejših razmerah in že primarno niso razvili izrazite negativne agresivnosti. Nasilje v medijih pa je najverjetneje le eden od mnogih dejavnikov, ki povečujejo nasilniško vedenje mladih.

Avtorji:
Mrevlje Urša Petja

Ključne besede:
nasilje, mladostniki, vedenje, agresija, družina, množična občila, osebnostni testi

Citiranje:
Med Razgl. 1997; 36: 37–56.

Prenos PDF >>
© 2024 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑