MENU
Arhiv številk » 2006 » 4 » | Medicinsko področje » Predmeti » Patološka fiziologija » Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Predklinična raziskovalna naloga »

Vpliv nevrotrofina NT-3 na funkcionalne sposobnosti motonevronov v kokulturi s človeško mišico

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Nevrotrofini, med katere sodi tudi nevrotrofin 3 (NT-3), so beljakovine iz skupine rastnih dejavnikov z učinki na živčevje. Od vseh nevrotrofinov je NT-3 najbolj razširjen v razvijajo­čem se in zrelem živčnem sistemu in ima pomembno vlogo pri razvoju in ohranjanju strukture in delovanja živčevja, pomemben pa bi lahko bil tudi pri nekaterih nevroloških boleznih in v prihodnosti morda tudi pri njihovem zdravljenju. Namen naše naloge je bil preučiti vpliv NT-3 na zmožnost motonevronov, da tvorijo delujoče živčno-mišične stike. Pri tem smo se odlo­čili uporabiti poskusni model, v katerem nevroni izraščajo iz eksplantov podganje embrionalne hrbtenjače in tvorijo delujoče živčno-mišične stike na mišičnih cevčicah človeške mišice. Ta model omogoča opazovanje nastajanja živčno-mišičnega stika na vseh pomembnih stopnjah tega procesa in kvantitativno ocenjevanje uspešnosti funkcionalnega oživčenja. Na tak način učinki NT-3 še niso bili kvantitativno ocenjeni. Vpliv NT-3 na funkcionalno oživčenje smo ocenjevali tako, da smo: 1. šteli živčne izrastke na robu eksplanta, 2. določali delež kontrakcijsko pozitivnih eksplantov, 3. šteli kontrahirajoče enote v polju oživčenja posameznega eksplanta in 4. šteli skupke acetilholinskih receptorjev v živčno-mišičnem stiku s pomočjo barvanja z a-bungarotoksinom, konjugiranim z rodaminom. Pod vplivom NT-3, dodanega v koncentraci­ji 10ng/ml, ki se je v poizkusih testiranja različnih koncentracij izkazala kot najbolj učinkovita, so se povečali vsi merjeni parametri funkcionalnega oživčenja. S tem smo potrdili hipotezo, da NT-3 izboljša zmožnosti motonevronov za ustvarjanje delujočih živčno-mišičnih stikov.

Avtorji:
Perdan Katja, Pirkmajer Sergej

Ključne besede:
motorični nevroni - učinki zdravil, 2ivčnomi5ični stik, živčni rastni faktorji

Citiranje:
Med Razgl. 2006; 45: 339–56.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑