Spoštovani kupci!
Zaradi prenove spletne strani in prehoda na OJS spletna prodaja trenutno ne dela. Prosim, če sporočite, kaj bi radi kupili, na prodaja@medrazgl.si. Dopišite vaše ime in priimek, naslov ter način plačila (s predračunom, ob povzetju ali z gotovino, če prezvamete gradivo v živo v prostorih uredištva v času uradnih ur).
Hvala za razumevanje!
MENU
Arhiv številk » 2001 » 2 » | Medicinsko področje » Predmeti » Patologija »

Vpliv tumorske mase na učinek zdravljenja z virusom newcastleske bolezni

 
Izvleček:

This post is also available in: English (Angleščina) Slovenščina

Virus newcastleske bolezni je pokazal zaviralni vpliv na tumorsko rast v različnih eksperi­mentalnih pogojih. V nalogi proučujemo učinek vsakodnevne aplikacije divjega seva virusa newcastleske bolezni in učinek izhodiščne mase tumorja na zdravljenje z njim pri miših z in­traperitonealno presajenim Ehrlichovim ascitesnim tumorjem.

Uporabili smo 117 miši seva CBA/H. Razdelili smo jih v tri skupine: pri prvi smo začeli s terapijo 1 teden, pri drugi 2 tedna in pri tretji 3 tedne po presaditvi tumorja. Mišim v po­skusnih skupinah smo intraperitonealno vbrizgali divji sev virusa newcastleske bolezni, v kontrolnih pa fiziološko raztopino. Zdravljenje smo izvajali vsak dan do konca poskusa. Me­rili smo trajanje preživetja, število tumorskih zasevkov (makroskopsko in mikroskopsko), pojavnost ascitesa in tumorja na mestu vbrizganja Ehrlichovega ascitesnega tumorja.

Poskusne skupine so imele daljše preživetje v primerjavi s kontrolnimi, razlika je bila zna­čilna le v drugi skupini. Število tumorskih zasevkov je bilo sorazmerno s trajanjem preživetja. Poskusne skupine so imele manjšo pojavnost ascitesa. Razlika v pojavnosti podkožnega tu­morja ni bila značilna.

Izhodiščna tumorska masa ni značilno vplivala na učinek zdravljenja z divjim sevom vi­rusa newcastleske bolezni. Potrdili smo manjšo pojavnost ascitesa v tretji skupini in rastočo pojavnost tumorja na mestu vbrizgavanja Ehrlichovega ascitesnega tumorja od prve proti tre­tji skupini.

Vsakodnevna aplikacija divjega seva virusa newcastleske bolezni pri intraperitonealno vbriz­ganim Ehrlichovim ascitesnim tumorjem je pokazala ugoden učinek na preživetje živali in pojav ascitesa, ne pa na število tumorskih zasevkov. Izhodiščna tumorska masa ni imela zna­čilnega vpliva na zdravljenje z divjim sevom virusa newcastleske bolezni.

Avtorji:
Godić Aleksandar

Ključne besede:
karcinom Erlichov tumor, Newcastle bolezen virus, miši, preživetje

Citiranje:
Med Razgl. 2001: 40; 149−157.

Prenos PDF >>
© 2024 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑