MENU
Arhiv številk » 1998 » 4 » | Medicinsko področje » Predmeti » Biokemija » Medicinsko področje » Predmeti » Farmakologija in eksperimentalna toksikologija »

Vplivi zdravil na rezultate laboratorijskih preiskav

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Nepričakovani rezultati laboratorijskih preiskav so posledica mnogih dejavnikov, med katerimi so tudi vplivi zdravil, ki jih lahko delimo na biološke in analizne. Večino predstavljajo biološki vplivi, ki so neposredna ali posredna po­sledica delovanja zdravil in vivo: rezultati ustre­zajo dejanskim vrednostim, niso pa pričakovani. Pri analiznih vplivih pa rezultati odstopajo od pra­vih vrednosti zaradi interferenc v postopkih do­ločanja analitov. Biološkim vplivom se težko izognemo, analizne pa je možno omejiti. Za ugo­tavljanje prisotnosti vplivov zdravil so izdelana mednarodna priporočila, ki omogočajo primer­ljivost podatkov različnih študij. Razvoj zbirk po­datkov o vplivih zdravil je omogočil hiter dostop do informacij, katerih število hitro narašča in zahteva poleg ureditve tudi vrednotenje klinične­ga in laboratorijskega pomena zbranih podatkov.

Avtorji:
Jerin Aleš, Kozjek Franc

Ključne besede:
vplivi zdravil, laboratorijske preiskave

Citiranje:
Med Razgl. 1998; 37: 563–9.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑